Upřesněný návrh programu XXXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 22.06.2018 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 28. června 2018 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 690/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže
2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 55/2 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic
2/3 Prodej části pozemku parc. č. 870/42 v k. ú. Kroměříž
2/4 Prodej id. 3/16 pozemku parc. č. 5598/36 v k. ú. Svatý Štěpán
2/5 Bezúplatné nabytí  id. 2/45 pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví TJ Slavia Kroměříž
2/6 Nabytí pozemků parc. č. 658/17 a parc. č. 659/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže
2/7 Nabytí id. ½ pozemků parc. č. 130/2 a parc. č. 658/9 v k. ú. Vážany u Kroměříže
2/8 Změna v bodě VII. v usnesení z XXXI. zasedání ZMK konaného 30. 11. 2017
2/9 Zrušení bodu III. v usnesení z XXVII. zasedání ZMK ze dne 3. října 2013 a bodu X. v usnesení z XX. zasedání ZMK ze dne 1. září 2016
2/10 Podání žádosti o převod podílů na pozemcích v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví města Kroměříže
2/11 Změna budoucího kupujícího jednotky č. 3345/8 v domě č. pop. 3345 na ul. Talichova v Kroměříži
2/12 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a Vladimírou Roubínkovou
2/13 Plánovací smlouva mezi městem Kroměříž a B G Proink, s. r. o.

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Kroměříže
3/2 Schválení dotací – II. výzva 2018
3/3 Schválení účetní závěrky města Kroměříže za rok 2017
3/4 Závěrečný účet města Kroměříže za rok 2017
3/5 Závěrečný účet Mikroregionu Kroměřížsko za rok 2017
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

4. Různé
4/1 Úprava schváleného zadání Územního plánu Kroměříž
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2018
4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2018
4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2018
4/5 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 5/2018
4/6 Žádost Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. o souhlas s nákupem
vícemístného vozidla s plošinou
4/7 Stanovení počtu členů ZMK pro volební období 2018 – 2022

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek