Upřesněný návrh programu III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 01.02.2019 | Anna Mlčochová

Zastupitelstvo a rada

Zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 7. února 2019 v 16:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Jednání je veřejné.

1. Zahájení
Předání Ceny města Kroměříže za rok 2018 panu  Josefu Olišarovi

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže
2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž
2/2 Prodej pozemku parc. č. 23/3 v k. ú.Vážany u Kroměříže
2/3 Prodej pozemků parc. č. 388/37 a 388/38 v k. ú. Bílany a parc. č. 1987/4 v k. ú. Kroměříž
2/4 Směna pozemků v k. ú. Trávník
2/5 Změna budoucího kupujícího jednotek č. 3270/1 a 3270/13 v domě č. pop. 3270, ul. Talichova v Kroměříži
2/6 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž č. UZSVM/BKM/8635/2018
2/7 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž č. UZSVM/BKM/8639/2018
2/8 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž č. UZSVM/BKM/8650/2018
2/9 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž č. UZSVM/BKM/8654/2018

3. Finanční záležitosti města Kroměříže
3/1 Dotace města Kroměříže poskytovatelům sociálních služeb
3/2 Žádost obce Horní Bečva o poskytnutí finančního příspěvku
3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018
3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2019

4. Různé
4/1 Volba předsedy a členů výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro územní plán
4/2 Zrušení členství v Asociaci cykloměst
4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2019
4/4 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě Kroměříži za rok 2018 a statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2018, přizván npor. Bc. Miroslav Krejčíř, vedoucí OOP ČR Kroměříž

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMK

7. Závěr

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek