Zastupitelé stanovili noční klid a upravili používání hlučných strojů

| 13.10.2008 |

Kroměříž – Obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností schválili ve čtvrtek 9. října kroměřížští zastupitelé. Reagovali tak na současnou situaci, kdy pojem nočního klidu není vymezen v žádném právním předpise. Protože lidé většinou stále za noční klid považují dobu mezi 22. a 6. hodinou, zastupitelé jen tento čas oficiálně stvrdili vyhláškou a také upravili rozmezí nočního klidu během víkendu a svátků.

„Pojem nočního klidu dnes není uveden v žádném právním předpise. Pro město je však užitečné, aby byl tento pojem právně vymezen. Už jen proto, že „porušení nočního klidu“ je v zákoně o přestupcích bez bližšího upřesnění uveden jako přestupek proti veřejnému pořádku,“ u vedla vedoucí právního odboru radnice Irena Hermanová.

Nová vyhláška stanovuje noční klid od neděle do čtvrtku na dobu od 22 do 6 hodin.V pátek, sobotu a v den předcházející dnu, který je státem uznaný jako den pracovního klidu, je nočním klidem doba od 24 do 8 hodin. V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Kromě toho je každý povinen o sobotách, nedělích a svátcích v době od 20 do 8 hodin zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

Sdílejte článek

Tisknout článek