Zastupitelé schválili dohodu o kroměřížských vodárnách

| 13.10.2008 |

Kroměříž - Zastupitelstvo města Kroměříže ve čtvrtek 9. října 2008 schválilo návrh Dohody o výkonu akcionářských práv uzavřenou mezi městem a společností Energie AG Bohemia. Dohoda by měla podle starosty Miloše Malého vyřešit situaci, v níž se nachází Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK).

Současný stav vnikl v minulosti rozložením sil mezi akcionáři společnosti a jejich rozdílnými cíly. Město Kroměříž je největším akcionářem, vlastní 46,31 procent akcií, a jeho prvotním zájmem je situaci stabilizovat tak, aby se mohla společnost dále rozvíjet. Jedním z možných řešení je právě dohoda o výkonu akcionářských práv, podle níž se bude Energie AG podílet na výkonu akcionářských práv v rozsahu stanoveným navrhovanou smlouvou s tím, že tento krok je přijatelný i pro hlavního rivala města, společnost Moravská infrastrukturní, která disponuje akcionářskými právy některých měst a obcí a která další rozvoj společnosti blokuje soudními spory.

„Zastupitelstvu jsme předložili upravený návrh dohody, v němž bylo zapracováno co nejvíce připomínek a poznámek. V rámci základní smlouvy byl předložen i dodatek, který jednoznačně vymezuje práva a povinnosti první obce, která má zájem k této dohodě přistoupit. Těmito dvěma dokumenty a jejich obsahem je odstraněna námitka, zda je vůbec reálné, aby k této dohodě přistoupila další obec, která drží akcie na jméno a pro kterou by byla tato dohoda přínosem," uvedl starosta Miloš Malý. Podle něj se jedná o obec Dřínov, která je jako drobný akcionář připravena ke smlouvě přistoupit.

Samotná dohoda má ovšem nejen příznivce, ale i celou řadu odpůrců, kteří tvrdí, že smlouva pro město není výhodná, a naopak může vliv města ve společnosti VaK oslabit. „Dohoda se předkládá ke schválení ve stavu, kdy je podle mého názoru pro město absolutně nevýhodná," uvedl místostarosta Petr Sedláček. O tom, že se jedná o ostře sledované téma s protichůdnými názory svědčí nejen zájem médií a veřejnosti, ale si samotný výsledek hlasování zastupitelů. Pro schválení dohody svedlo ruku čtrnáct z pětadvaceti přítomných zastupitelů.

Faktem zůstává, že dohoda nemění majetkové poměry akcií. Město Kroměříži i nadále zůstává hlavním akcionářem společnosti VaK a za žádnou cenu nehodlá akcie prodávat.

Sdílejte článek

Tisknout článek