Zastupitelé budou projednávat návrh rozpočtu i další postup ve věci VaKu

| 28.11.2006 |

Kroměříž –Druhé zasedání Zastupitelstva města Kroměříže se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu v prostorách zasedací místnosti kroměřížské radnice. Jednání zastupitelů začne v 16.30 hodin poté, co starosta Miloš Malý v 16 hodin rozsvítí vánoční strom na Velkém náměstí. Program jednání tvoří zejména majetkové záležitosti města, k nimž patří běžné prodeje, směny či pronájmy pozemků jednotlivým žadatelům. Následovat bude projednávání finančních záležitostí města, v nichž je stěžejním bodem návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2007. V dalším bodě programu se zastupitelé budou opět zabývat problematikou společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. Vzhledem k tomu, že na posledním jednání bývalého zastupitelstva byl bod týkající se akcií této společnosti pouze stažen z programu bez jakéhokoliv následného vyjádření, musí nové zastupitelstvo projednat návrh dalšího postupu v této složité záležitosti. 

Sdílejte článek

Tisknout článek