Zahájení zjišťovacího řízení - Odkanalizování obce Zdounky - místní část Divoky

| 21.11.2006 |

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, obdržel dne 20. listopadu 2006 oznámení s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Db., o posuzování vlivů na životní prostředí, o zahájení zjišťovacího řízení  k záměru „Odkanalizování obce Zdounky – místní část Divoky"

Každý občan může Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí zaslat své písemné vyjádření k oznámení nejpozději do 20 dnů od zveřejnění informace o oznámení  Krajským úřadem Zlínského kraje. Oznámení bude dle  žádosti přípisu Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 74091/2006 ze dne 14. listopadu 2006 zveřejněno na úřední desce obce Zdounky. 
Bližší informace najdete v přiložených dokumentech:
- text oznámení Krajského úřadu Zlínského kraje  o zahájení zjišťovacího řízení, kód záměru ZLK192 , DATUM VYVĚŠENÍ 16. LISTOPADU 2006
- oznámení (dokumentace) je k dispozici i na odboru životního prostředí MěÚ Kroměříž.

Dokumenty


Sdílejte článek

Tisknout článek