Výstavba a rozvoj města Kroměříže se budou řídit novým územním plánem

| 19.01.2006 |

Kroměříž – Kroměřížská radnice má k dispozici nový územní plán. Tento strategický dokument, nepostradatelný pro výstavbu a rozvoj každého města, minulý týden schválili kroměřížští zastupitelé a po více než šesti letech tak završili dlouhodobý proces jeho tvorby.
Územní plán, upravující podmínky pro výstavbu a rozvoj města, vznikal od roku 1999, kdy se zastupitelé rozhodli nahradit stávající dokument z roku 1987. Každý územní plán přitom musí projít několika procesními, schvalovacími a připomínkovacími fázemi. „Územní plán podrobně popisuje každý metr území města. Navrhuje například několik nových lokalit pro bydlení, umožňuje přestavbu Rybalkových kasáren na areál pro průmysl a obchodní činnost, myslí také na tvorbu biokoridorů v okolí města,  protipovodňová opatření či rekreaci obyvatel," uvedl vedoucí odboru rozvoje města Josef Koplík. Podle něj územní plán vymezuje prostor pro možné budoucí aktivity, ale nemluví o skutečné realizaci plánů. „Nikde není psáno, že se v lokalitě vymezené pro určitý plán bude něco skutečně realizovat. Jen se s ním musí počítat, což už ale může omezit využití dané lokality," upozornil Koplík. V případě Kroměříže se tento fakt vztahuje například na kontroverzní průplav Dunaj-Odra-Labe či na vedení nově plánovaných komunikací. Totéž se týká záborů veřejných i soukromých ploch ve veřejném zájmu. 
Samotná tvorba dokumentu začala v roce 2001 vypracováním a projednáváním zadání územního plánu. Na základě podaných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyjádření ostatních institucí a výsledků veřejného projednávání byl návrh zadání dopracován, upraven a schválen. Obdobným procesem prošly i další fáze tvorby územního plánu, koncept a návrh. „Ve fázi konceptu jsme přijali na sedmdesát připomínek. Většinou se týkaly soukromých pozemků. Jejich majitelé s nimi měli jiné záměry, než bylo v konceptu navrženo. V případech, kdy to neohrozilo celkovou koncepci, jsme se snažili připomínkám vyhovět," vysvětlil Koplík, podle něhož je územní plán výsledkem složitého kompromisu. „Pro některé občany skutečně může navržený způsob budoucího využití lokality znamenat problém. I při sebevětší vůli ale není možné vyhovět všem. V každém případě jsme se snažili jít cestou nejmenších rozporů," potvrdil místostarosta Kroměříže Petr Sedláček. 
Závazné části plánu zastupitelé dali podobu městské vyhlášky, kterou se musejí řídit obyvatelé i instituce včetně stavebního úřadu.

Sdílejte článek

Tisknout článek