Výpisy z usnesení 88. schůze Rady města Kroměříže konané 2. února 2006

| 03.02.2006 |

Rada města Kroměříže na své 88. schůzi konané 2. února 2006 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

schválila

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 19,3 m² v suterénu domu č. pop. 1065 na Kotojedské ulici v Kroměříži pro Lakros klub Kroměříž za účelem zřízení skladu sportovního vybavení a kanceláře klubu

schválila

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor místnosti č. 64 o výměře 16,97 m² v domě č. pop. 1410 na Lutopecké ulici v Kroměříži pro paní Moniku Bradovou za účelem provozování dámského a pánského kadeřnictví

 

schválila

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor místnosti č. 2.43 o výměře 21,43 m² a části chodby č. 2.39 o výměře 2 m² v prvním poschodí domu č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži pro pana Mgr. Radka Murku za účelem zřízení kadeřnického studia

schválila

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor prodejny smíšeného zboží o celkové výměře 44,70 m² v domě č. pop. 16 v Hradisku

schválila

uzavření provozu mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž po dobu pěti týdnů od 10. 7. do 11. 8. 2006 z důvodu čerpání dovolené na zotavenou.

Výjimkou jsou Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239 a Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, které budou v roce 2006 zajišťovat provoz v měsících červenci a srpnu.

Provoz bude zabezpečen takto:

10. 7. – 28. 7. 2006 Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239

31. 7. – 11. 8. 2006 Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851

uzavření Jeslí, Spáčilova 3240, Kroměříž po dobu čtyř týdnů od 17. 7. do 11. 8. 2006 z důvodu čerpání dovolené na zotavenou

příspěvek rodičů na částečnou úhradu nákladů na dítě umístěné v jeslích v celkové výši 1.500,- Kč za měsíce červenec a srpen

vzala na vědomí

prázdninový provoz školní družiny v roce 2006, který bude zajišťovat Základní škola, Kroměříž, Zeyerova 3354, pokud bude závazně přihlášeno nejméně 10 žáků

schválila

zábor veřejného prostranství za účelem umístění restaurační zahrádky pro paní Evu Andrýskovou před provozovnou „Palačinkárna“ v ul. Křižná č. pop. 166 v Kroměříži o výměře 14,0 m²

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč z částky 500.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2006 pro organizaci Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Polárka Kroměříž pro reciproční návštěvu skautů z družebního města Piekary Slaskie

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže pro občanské sdružení Alternativa 003, 1. máje 575, 767 01 Kroměříž na pořádání kulturních akcí v Klubu Starý pivovar v I. pololetí 2006

Sdílejte článek

Tisknout článek