Výpisy z 52. schůze RMK konané 19. 8. 2004

| 20.08.2004 |

Rada města Kroměříže na své 52. schůzi konané 19. srpna 2004 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

 

schválila

uzavření smlouvy o užívání pozemku parc. č. 1500/240 na Obvodové ulici v Kroměříži pro Sdružení přátel fantasy a dřevěného šermu pro výuku a trénink šermu, bezplatně od 1. 9. 2004 na dobu neurčitou

 

 

vydala

Nařízení města Kroměříž č. 5/2004, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Kroměříže č. 2/2004 o placeném stání motorových vozidel ve městě Kroměříži

 

 

schválila

Provozní řád placených parkovišť v Kroměříži

 

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 ve výši 10.000,- Kč pro AgA. Pavlínu Senič na pěvecký a klavírní koncert „Pocta Emě Destinové“ konaný dne 21. 10. 2004 v secesním sále Psychiatrické léčebny

souhlasila

s umístěním znaku města Kroměříže na propagační materiály spojené s touto akcí

 

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 ve výši 2.000,- Kč pro Poradenské centrum svazu neslyšících a nedoslýchavých v Kroměříži za zakoupení modemu

 

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 ve výši 10.000,- Kč pro Římskokatolickou farnost sv. Mořice Kroměříž na realizaci „Dnů křesťanské kultury v Kroměříži“ ve dnech 10. – 21. 10. 2004

 

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 ve výši 5.000,- Kč pro Aquatour – cestovní agenturu Veselí nad Moravou na realizaci akce: „Romantika na řece“ ve dnech 16. – 21. 8. 2004

 

 

souhlasila

s užitím znaku města Kroměříže na reklamním panelu na fotbalovém stadionu SK Hanácká Slavia Kroměříž a na rukávech dresů fotbalistů SK Hanácká Slavia Kroměříž

 

Sdílejte článek

Tisknout článek