Výpisy z 47. schůze RMK (1. a 2. části)

| 28.05.2004 |

Rada města Kroměříže na své 47. schůzi – 1. části, konané 13. května projednala mimo jiné tyto záležitosti:

 

schválila

převzetí záštity starosty města Kroměříže Ing. Petra Dvořáčka nad 31. ročníkem Fonorallye a 14. ročníkem mezinárodní Videorallye Morava konaným dne 5. června 2004 v Klubu Starý pivovar Kroměříž

 

 

souhlasila

s užitím znaku města Kroměříže Informačním centrem Kroměříž v turistickém průvodci městskou trasou a na pamětní turistické známce

 

souhlasila

s užitím znaku města Kroměříže panem Miloslavem Muchou na stolním kalendáři Kroměřížsko 2005

 

schválila

 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně Plzeň, na vyšetření vzorků krve a jejich zavedení do databáze registru dárců

 

 

Rada města Kroměříže na své 47. schůzi – 2. části, konané 27. května 2004 projednala mimo jiné tyto záležitosti:

 

schválila

zřízení jednolůžkového pokoje v Domově důchodců Kroměříž, Na Kopečku 1480 od 19. 5. 2004 a stanovení úhrady za pobyt v tomto pokoji ve výši 5.958,- Kč měsíčně

 

vydala

Nařízení města Kroměříž č. 2/2004, o placeném stání motorových vozidel ve městě Kroměříži.

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 pro Základní školu, Kroměříž, Komenského nám. 440 na nájemné za divadelní sál v Sokolské domě

 

schválila

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2004 pro Územní organizaci svazu diabetiků ČR v Kroměříži

 

schválila

1.

Pořádání Evropského dne bez aut a Evropského týdne mobility, jako jednu z aktivit projektu Zdravé město

2.

Provozování městské hromadné dopravy dne 22. 9. 2004 zdarma. Tímto vzniklá ztráta na jízdném (v odhadované výši 20.000,- Kč) bude zahrnuta do celkového vyúčtování hospodaření MHD za rok 2004

3.

Dopravní uzávěru Velkého náměstí v Kroměříži dne 22. 9. 2004 od 9.00 do 15.00 hod

4.

Dopravní uzávěru Francouzské ulice od 10.00 hod 22. 9. 2004 do 10.00 hod 23. 9. 2004 s tím, že 22. 9. 2004 zde proběhnou akce pro děti k Evropského týdne mobility a 23. 9. 2004 blokové čistění

 

pověřila

1.

starostu města Kroměříže Ing. Petra Dvořáčka podepsáním Charty 2004

2.

místostarostku města Kroměříže MUDr. Olgu Sehnalovou sestavením a vedením pracovní skupiny k zajištění průběhu Evropského dne bez aut a Evropského týdne mobility

(bližší informace Ing. M. Pokorná – tel. č. 573 321 284)

 

schválila

zábor veřejného prostranství za účelem umístění malého stanu o kapacitě 500 diváků společnosti Cirkus Bernes, s. r. o., se sídlem Praha 10, Křenická 10, spolu s příslušenstvím a doprovodnými vozy ve dnech 9. až 13. června 2004 za účelem umístění Cirkusu Bernes, s. r. o. v určené lokalitě na základě vzájemné dohody mezi odborem služeb Městského úřadu Kroměříž a zástupci Cirkusu Bernes, s. r. o. Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílejte článek

Tisknout článek