Výběrové řízení na úředníka Stavebního úřadu

| 23.01.2014 |

Tajemník Městského úřadu Kroměříž vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka oddělení územního rozhodování a stavebního řádu na Odboru stavení úřad. Pracovní poměr se vyhlašuje na dobu neurčitou s předpokládaným nástupem k 1. 3. 2014. Uchazeči musí splňovat následující požadavky: VŠ vzdělání stavebního nebo právního směru, praxe v oboru a ve veřejné správě výhodou, znalost právních předpisů na úseku správních činností a stavebního řádu podmínkou, ZOZ při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou, dobré komunikační schopnosti, vstřícné jednání s občany, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B.

Zájemci o tuto pozici předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana.

K přihlášce je třeba doložit: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami doručte v originále nebo úředně ověřené kopii nejpozději do 31. ledna 2014 včetně na adresu městského úřadu. Úplné znění požadavků najdete zde: www.mesto-kromeriz.cz/download/uredni-deska/036_2014.pdf

Sdílejte článek

Tisknout článek