V Kroměříži skončila rekonstrukce nádražní budovy

| 01.12.2006 |

Kroměříž – Nově rekonstruovaná výpravní budova slouží od minulého týdne všem cestujícím, kteří do Kroměříže zavítají po železnici. Jedním z důvodů, proč České dráhy přikročily k zásadní opravě celé nádražní budovy, byl právě fakt, že je naše historické město, zapsané do seznamu památek UNESCO, hojně navštěvované turisty, kteří využívají služeb vlakové dopravy.
Na celém objektu byly vyměněny veškeré okenní a dveřní prvky, opravena elektroinstalace, ústřední vytápění, rozvody vody a kanalizace, dále byla provedena kompletní oprava fasády s kontaktním zateplovacím systémem. Došlo také k výměně veškerých klempířských prvků na celé budově a střešní krytiny nad peronem. Všechny práce proběhly pod dozorem Státního památkového ústavu Brno.
Ve vestibulu došlo ke změnám dispozice, kde nově vznikly prodejny PONT a FORNETTI. Celé nádraží bylo nově vybaveno informačním zařízením, které ještě více zkvalitní služby zákazníkům ČD.
Stavebními úpravami bylo také vytvořeno důstojné zázemí pro provozní i administrativní zaměstnance. Ve druhém nadzemním podlaží vznikly nocležny a kancelářské prostory, v přízemí pak nové osobní pokladny se zázemím. Stavebně byly rovněž upraveny prostory dopravní kanceláře. Veškeré práce přitom probíhaly za plného provozu.
Svým dílem k rekonstrukci přispěla i kroměřížská radnice. Zastupitelé města vyšli vstříc žádosti Českých drah, týkající se řešení problému nájemníků, kteří bydleli v bytových prostorách nádražní budovy a které bylo třeba přestěhovat jinam. Vzhledem k tomu, že i město mělo zájem na tom, aby se dosud ne příliš reprezentativní a pohledná budova nádraží změnila k lepšímu, rozhodlo se při řešení bytové otázky pomoci. Město Kroměříž se s Českými drahami smluvně dohodlo, že nájemníkům zajistí bydlení po dobu určitou, konkrétně po dobu trvání jejich pracovního poměru u ČD.  S nájemníky se pak radnice dohodla na poskytnutí bytů v domě v ulici U Sýpek a v novém domě zvláštního určení v Lutopecké ulici. V tomto případě nájemníci museli splňovat pravidla, kterými se bytová politika města řídí, což se stalo.
Smlouva mezi Městem Kroměříží a Českými drahami zahrnuje také vyhrazení prostoru v rekonstruované nádražní budově pro informační panel městské hromadné dopravy, předprodejní kancelář MHD a elektronický informační stánek. 

Sdílejte článek

Tisknout článek