Upřesněný návrh programu XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 26. ledna 2006

| 20.01.2006 |

Upřesněný návrh programu XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 26. ledna 2006:

 

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej nemovitostí v ulici Na Kopečku v Kroměříži

2/2 Prodej pozemku parc. č. 2669/1 v k. ú. Kroměříž pro p. Zdeňku Krejčiříkovou

2/3 Prodej pozemku parc. č. 2821/89 v k. ú. Kroměříž na ul. K. Rudého

manželům Konečným

2/4 Prodej části pozemku parc. č. 379/1 v k. ú. Kroměříž pro Ing. Danielu

a Petra Klárovy

2/5 Prodej pozemku parc. č. 3296/15 v k. ú. Kroměříž pro manžele Szcotkovy

2/6 Prodej pozemku parc. č. 481/2 v k. ú. Kroměříž pro Ing. Petra Vaňka

2/7 Nabytí pozemků do majetku města Kroměříže (z majetku Státního statku

Velké Pavlovice v likvidaci)

2/8 Nabytí pozemků parc. č. 2305/1 a parc. st. č. 2346 v k. ú. Kroměříž na ul.

Chropyňská z vlastnictví p. Jiřiny Špičkové

2/9 Nabytí pozemků parc. č. 693/1 a 693/62 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví

společnosti Contunix, s. r. o. Kroměříž

2/10 Převod dětského dopravního hřiště na město Kroměříž

2/11 Poskytnutí půjček dle vyhlášky města Kroměříže č. 4/1997 v jejím pozdějším

znění na opravy obytných budov poškozených záplavami v červenci 1997

2/12 Poskytnutí půjček ze SFRB a změny usnesení

2/13 Zveřejnění záměru prodeje domu s. č. pop. 84 ve Vodní ulici v Kroměříži

2/14 Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí objektu Lazaret v Kroměříži

2/15 Zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 112 na Velkém náměstí v Kroměříži

3. Různé

3/1 Plán odpadového hospodářství Mikroregionu Kroměřížsko

3/2 Odvolání a jmenování předsedy osadního výboru v Bílanech

3/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříže

4. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

5. Interpelace

6. Závěr

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek