Upřesněný návrh programu XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. ledna 2014

| 24.01.2014 |

Upřesněný návrh programu XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. ledna 2014:

 

 

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Prodej pozemků nebo jejich částí v k. ú. Vážany u Kroměříže, lokalita Kopce

2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž

2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2747/142 v k. ú. Kroměříž

2/4 Úplatné nabytí pozemku parc. č. 401 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR

– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

2/5 Zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Studie ekonomické náročnosti Kreativního centra na Hanáckém náměstí v Kroměříži

3/2 Tiskárna čárových kódů

3/3 Zveřejňování rozpočtu města Kroměříže na webových stránkách města ve formě rozklikávacího rozpočtu

3/4 Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Kroměříže

4. Různé

17.30 hod. – přizván Ing. Jiří Králík – ředitel Domu kultury v Kroměříži

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

6. Interpelace

7. Závěr

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Sdílejte článek

Tisknout článek