Zastupitelé podpořili bytovou výstavbu v lokalitě za sídlištěm Zachar

| 18.10.2019 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Zastupitelé Kroměříže ve čtvrtek schválili prodej pozemku v lokalitě za sídlištěm Zachar a také plánovací smlouvu se společností Hanácká pole s.r.o., která zde plánuje výstavbu rodinných a bytových domů. „Smlouva investora zavazuje k vybudování komunikací, chodníků, dešťové kanalizace, retenční nádrže, veřejného osvětlení a k terénním a sadovým úpravám. Vše následně převede do vlastnictví města, respektive Kroměřížských technických služeb,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Investor v lokalitě v první etapě plánuje výstavbu asi šesti desítek rodinných domů a jednoho bytového domu. „V Kroměříži byty scházejí, přitom poptávka po nich je vysoká. Proto tuto aktivitu vítáme,“ dodal starosta Jaroslav Němec. Město navíc získá zhruba 6,8 milionu korun za prodej zmíněného pozemku. Smlouva také investora zavazuje k tomu, aby zaplatil polovinu nákladů na úpravu příjezdové komunikace k lokalitě Hanácká pole, včetně dopravního řešení napojení na Albertovu ulici.

Cena infrastruktury, včetně plynovodu, vodovodu, retenční nádrže či kanalizace, kterou investor bude muset v první etapě vybudovat, je odhadována na více než 40 milionů korun. Město by podle tohoto odhadu mělo získat komunikace a chodníky za více než devět milionů korun, dešťovou kanalizaci za 7,3 milionu korun a retenční nádrž za 3,5 milionu korun. Na městem vlastněnou společnost Kroměřížské technické služby by mělo být převedeno veřejné osvětlení za 800.000 korun.

Sdílejte článek

Tisknout článek