Vedení města představilo studii nové sportovní haly

| 20.06.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Vedení kroměřížské radnice dnes na pracovním jednání zastupitelů prezentovalo studii připravované nové sportovní haly. „Reagujeme na potřebu veřejnosti. Rád bych připomněl, že před volbami stavbu sportovní haly v Kroměříži měly ve svých programech i některé opoziční strany. Jedná se o moderní objekt, ve kterém bude možné provozovat různé halové sporty a pořádat kulturní akce a který bude postaven tak, aby jeho provoz byl co nejméně nákladný,“ řekl starosta Tomáš Opatrný.

Po vybudování sportovní haly ve městě dlouhodobě volají sportovní kluby. „Provedli jsme průzkum mezi sportovními organizacemi, kluby a spolky a většina novou halu vyžaduje, kdy do připravovaného projektu byly zapracovány jejich požadavky. Dále se počítá s tím, že halu využijí i základní a střední školy, kdy v průzkumu u škol zaznívalo, že mají pro halu využití,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Hala bude určena například pro volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, sálovou kopanou, házenou, stolní tenis, badminton, futsal, gymnastiku či pro taneční sporty. „Prostorově je dimenzována tak, aby se v ní tyto sporty mohly hrát i na nejvyšší úrovni. Například se počítá s potřebnou výškou stropu pro volejbalové soutěže či s výběhovými zónami nutnými pro další sporty. Samozřejmostí je dostatek šaten pro sportovce,“ doplnil Opatrný.

Objekt bude mít obdélníkový půdorys s maximálními rozměry cca 70 x 39 metrů, hrací plocha bude o maximálních rozměrech 45 x 25 metrů. Počítá se s kapacitou hlediště pro zhruba 400 diváků a kapacitou šaten pro 175 sportovců. Hala bude umístěna jižně od plaveckého bazénu ve vzdálenosti asi 75 metrů od tohoto sportoviště. „Rozhodnutí o umístění haly je s ohledem na využití území strategické, bude vhodně doplňovat ostatní blízká sportoviště. Plocha mezi bazénem a sportovní halou tak skýtá městu do budoucna možnosti pro rozvoj obou těchto sportovišť a jejich propojení,“ doplnil Opatrný.

„Tato plocha má potenciál stát se živým srdcem celého areálu. V jižní části navazující na sportovní halu jsou navržena venkovní hřiště pro volejbal, venkovní posezení pro bufet haly a zelené odpočinkové plochy, řešení severní části navazující na bazén souvisí s provozem bazénu, na ploše je možné navrhnout venkovní bazén se skluzavkami, slunící a odpočinkové plochy,“ představil svůj návrh architekt Miroslav Pospíšil.

Studie reaguje i na zadání investora, tedy na požadavek na ekonomické a provozně udržitelné řešení, která povedou k minimální spotřebě energií. Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem a na střeše bude mít fotovoltaickou elektrárnu. Co se dopravy týče, studie navrhuje propojení lokality a zaokruhování celého území. „Stávající napojení v prostoru před budovou bazénu a odbočky z ulice U Rejdiště, která je nyní vybudována v souvislosti s výstavbou tenisového areálu Zdraví, autoři studie navrhují propojit a celé území tak zokruhovat. Odlehčí to napojovacím místům a doprava uvnitř areálu se stane plynulá,“ popsal vedoucí odboru investic Libor Pecháček.

Architektonická studie, kterou zpracovala společnost atelier-r z Olomouce, řeší i parkování. Pro sportovní halu by mělo být vybudováno 108 nových parkovacích míst, pro bazén dalších zhruba 60 a pro nedaleký fotbalový stadion dalších 200 nových míst. Dále vzniknou čtyři nová parkovací stání pro autobusy.

Náklady na stavbu haly jsou odhadovány na necelých 300 milionů korun a úpravy komunikací, parkování a sadové úpravy v lokalitě sportovišť na zhruba 15 milionů korun. Město chce na stavbu haly čerpat dotace. „Naším přáním je, aby stavba haly byla realizována v letech 2025 či 2026. Bude se to odvíjet od toho, jak se podaří zajistit financování tohoto projektu,“ dodal Opatrný.

Sportovní hala s rozměrem hřiště 40krát na 20 metrů vhodná na výše zmíněné halové sporty v Kroměříži citelně schází. Na soutěžní úrovni je lze provozovat pouze v letité sportovní hale v Kotojedské ulici, která je však vytížená zejména basketbalem a na další sporty prostor nezbývá.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek