SVČ Šipka má od 1. listopadu novou ředitelku

| 31.10.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Novou ředitelkou Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž se od 1. listopadu 2023 stane Lucie Žourková. Její předchůdkyně a dlouholetá ředitelka SVČ Šipka Jana Valerová odešla na jaře do důchodu. „Paní Žourková splnila všechny požadované předpoklady, uspěla v konkursním řízení a do funkce ji jmenovala Rada města Kroměříže. Do svého nového působiště jistě přinese řadu poznatků a zkušeností ze své dosavadní práce, v níž se také zaměřovala na mimoškolní výchovu dětí,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Lucie Žourková pracovala od roku 2006 jako pedagog volného času v podobném zařízení, jako je kroměřížské SVČ Šipka. Do funkce nastupuje se zkušenostmi, s konkrétními a reálnými představami a jasně stanovenými cíli. Její prvořadou ambicí je podle jejích slov proměnit Šipku v prostředí, kam chodí klienti rádi – v prostředí vstřícné, příjemné a podněcující, kde existuje vzájemná důvěra a prostor pro vlastní iniciativu, kde se k dětem přistupuje individuálně s ohledem na jejich věk, zájmy, potřeby a schopnosti. Posláním obdobných zařízení, jako je SVČ Šipka, je podle ní motivovat, podporovat a vést účastníky zájmového vzdělávání k rozvoji osobnosti i schopností.

Ve své nové funkci se Žourková může opřít o pozitivní aspekty práce SVČ Šipka z minulých let, mezi něž patří široká nabídka zájmových aktivit, příznivá cena kroužků, kurzů a lekcí, dobrá komunikace mezi lektory, ať už interními nebo externími, a rodiči, případně přáteli střediska. Naopak bude muset řešit i některé problémy, jako jsou například nedostatek pracovníků, financování a ne vždy ideální technické zázemí a vybavení.

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž se sídlem v Úprkově ulici je příspěvkovou organizací zřizovanou městem. Je školským výchovným zařízením zaměřujícím se na výchovu mimo školní výuku. Jeho cílem je smysluplně a užitečně organizovat a naplňovat volný čas dětí a mládeže, ale i dospělých. Nabízí řadu zájmových akcí a činností a vede k účelnému a užitečnému trávení volného času, čímž plní výchovně vzdělávací funkci.

Sdílejte článek

Tisknout článek