Radnice přijala první žádosti o voličské průkazy na volbu prezidenta

| 21.11.2017 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice přijala první žádosti o voličské průkazy na volbu prezidenta, která se uskuteční na začátku příštího roku. Na voličský průkaz lze volit v jakékoliv volební místnosti v České republice i v zahraničí, kde se volí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Při prezidentských volbách je kandidátka všude stejná. Lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz končí v pátek 5. ledna 2018, lhůta pro osobní podání žádosti končí ve středu 10. ledna 2018 v 16:00.

První kolo voleb hlavy státu se bude konat 12. a 13. ledna příštího roku, předpokládané finále pak o dva týdny později. „Lidé, kteří již nyní vědí, že v termínu voleb nebudou v místě svého trvalého bydliště a chtěli by hlasovat jinde, by neměli nechávat vyřizování voličských průkazů na poslední chvíli. Včasným podáním žádosti se vyhnou případným potížím s doručováním voličského průkazu,“ upozornila Ludmila Martišková z radničního odboru občansko-správních agend.

O voličský průkaz může volič požádat na městském úřadě, oddělení evidence obyvatel na Husově náměstí 535. Písemné podání však musí opatřit svým úředně ověřeným podpisem nebo jej musí zaslat elektronicky prostřednictvím datové schránky do datové schránky města bg2bfur. Voličské průkazy začne radnice vydávat od 28. prosince 2017. „Mezi svátky budou přepážky oddělení správních agend personálně zajištěny,“ dodala Martišková.

Lidé si voličský průkaz mohou vyzvednout osobně. Městský úřad jej vydá i osobě, která od voliče bude mít plnou moc s úředně ověřeným podpisem, případně jej zašle na voličem uvedenou adresu. Bližší informace lidé zjistí dotazem na e-mail ludmila.martiskovamesto-kromeriz.cz či na číslo 573 321 170. V roce 2013 radnice při prezidentských volbách vydala asi 200 voličských průkazů.

V případě dlouhodobého pobytu v nemocnici, domově pro seniory či psychiatrické nemocnici se volič může nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů. Hlasuje pak do přenosné volební schránky, se kterou za ním přijdou členové okrskové volební komise v územním obvodu nemocnice. Zvláštní seznamy budou uzavřeny v pátek 5. ledna 2018.

Lidé mohou také ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat městský úřad nebo ve dnech voleb okrskovou komisi, o hlasování mimo volební místnost ve svém okrsku. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Žádost mohou lidé zasílat písemně na adresu ivana.bukovskamesto-kromeriz.cz nebo telefonicky i ve dnech voleb na číslo 573 321 270.

Volit může občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volič je povinen prokázat volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR.

Voleb prezidenta se v roce 2013 v Kroměříži zúčastnilo v prvním kole 61,47 procenta a ve druhém kole 59,31 procenta oprávněných voličů. Obě kola vyhrál prezident Miloš Zeman - v prvním získal 25,67 a ve druhém 58,45 procenta hlasů. Jeho soupeř ve finále Karel Schwarzenberg skončil v prvním kole v Kroměříži ziskem 19,53 procenta hlasů druhý před Jiřím Dienstbierem (18,94) a Janem Fischerem (15,22 procenta). Ve druhém kole dostal Schwarzenberg ve městě 41,54 procenta hlasů.

Sdílejte článek

Tisknout článek