Plán udržitelné městské mobility navrhne změny v dopravě v Kroměříži

| 16.05.2018 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Městský úřad připravuje plán udržitelné městské mobility, který by měl analyzovat stávající stav a navrhnout řešení problémů, které ve městě vznikají při přesunu jeho obyvatel, lidí dojíždějících za prací a do škol i turistů. „Měli bychom usilovat o snížení počtu aut přijíždějících do centra města. Měla by zůstat na odstavných plochách na jeho periferii a do centra by se lidé měli dostávat městskou hromadnou dopravou. Ideálem je, aby se lidé v historickém středu města pohybovali jen pěšky či na kole,“ uvedl Jaroslav Němec.

Plán udržitelné městské mobility město chystá díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí, která činí jeden milion korun. Stejnou částku radnice přidá ze svého rozpočtu. Plán by měl být hotový do konce roku 2019. „Zahrnuje například analýzu dopravního chování obyvatel, kterou budeme zjišťovat formou dotazníkového šetření. Půjde o to dozvědět se, kam a kudy lidé chodí i to, čím, kam a kudy jezdí. Nyní se připravují podklady k výběrovému řízení na zhotovitele, tedy na firmu, která bude plán zpracovávat,“ shrnul Viliam Staněk z radničního odboru rozvoje.

Na přípravě dokumentu se kromě města podílí i policie, správci komunikací, dopravci, Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje či významní zaměstnavatelé. „Cílem je komplexní řešení dopravní dostupnosti, zvýšení bezpečnosti dopravy, snížení jejích negativních vlivů na životní prostředí, lepší hospodárnost přepravy zboží a osob a zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí,“ poznamenal Staněk s tím, že plán udržitelné městské mobility zatím mnoho samospráv v České republice zpracovaný nemá.

Sdílejte článek

Tisknout článek