Město zahájilo práce na zpevnění paty a čela skládky u vážanské cihelny

| 26.06.2019 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice dnes předala zhotoviteli, společnosti Rovina stavební z Hulína a.s., staveniště na skládce Zachar u vážanské cihelny. Jejím úkolem bude zpevnit patu a čelo skládky, kterou zaplavuje voda z bývalého dobývacího prostoru. „Zajištění stability svahu je nezbytné,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. Práce by měly být hotové v listopadu letošního roku.

Budou zahrnovat překrytí stávajícího rekultivovaného čela skládky filtrační vrstvou ze štěrkopísku, na který bude uložena vrstva lomového kamene. Použitý kámen musí být vhodný pro vodohospodářské stavby, to znamená, že musí být nenasákavý a nesmí namrzat. Náklady na akci činí zhruba 7,2 milionu korun.

Po dobu prací by lidé měli v okolí sběrného dvora a sídliště na Zacharu dbát zvýšené opatrnosti. „Je nutné počítat se zvýšeným provozem, přes sběrný dvůr budou najíždět nákladní automobily. Areál bude průjezdný, změní se tak i stávající rozmístění kontejnerů,“ popsal Jaroslav Takáč z odboru rozvoje města.

Skládka vznikla v místě vytěženého zemníku cihlářských hlín na pozemcích města. Větší část zemníku však leží na soukromých pozemcích. Skládkování bylo ukončeno v roce 1998. V roce 2003 již radnice rekultivovala čelní svah skládky, který v té době nebyl zaplaven. Ze zemníku byla odčerpávána voda, čerpání však soukromý majitel zemníku v roce 2005 ukončil a hladina vody stále stoupá. Voda tak podle projektanta proniká do tělesa skládky a postupně se tak narušuje její stabilita.

Sdílejte článek

Tisknout článek