Město rekonstruovalo přízemní prostory radnice na Velkém náměstí

| 24.01.2023 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Stavbaři dokončili práce na rekonstrukci přízemí budovy radnice na Velkém náměstí. Navazovaly na již v létě dokončené práce na sanaci zdiva přízemí a sklepních prostor historické budovy. „Město tak získalo další moderní prostory. Umístíme tam pracovníky odboru Útvar tajemníka, kteří se mimo jiné zabývají propagací města,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný. Rekonstrukci obstarala společnost Rovina stavební, náklady činily necelé čtyři miliony korun.

Zaměstnanci odboru Útvaru tajemníka dosud skladují knihy, brožury, kalendáře, propagační předměty a jiné materiály v prvním patře budovy, kde pro tyto účely nejsou dostatečné prostory. „V přízemí nyní tyto prostory mít budou. Navíc nové kanceláře sousedí s informačním centrem, které tyto materiály turistům nabízí a bude tak pro pracovníky informačního centra a odboru snazší si tyto materiály předávat,“ dodal Opatrný.

Opraveny byly prostory, které se nacházejí v přízemí budovy na levé straně, myšleno od hlavního vstupu do radnice. Dříve v nich byly kanceláře různých odborů. Pro úředníky i například pro skladování písemností však byly zcela nevhodné. Dříve provedená sanace zdiva ale odstranila problematickou vlhkost a s ní související plísně. „V nyní dokončené další části oprav byly odstraněny všechny novodobé příčky nehistorického charakteru, nově byly položené podlahy a vůbec došlo ke komplexní modernizaci prostor. Ale hlavně, nové je sociální zařízení včetně odpadů a rozvodů vody, topení a také elektroinstalace a osvětlení, také je vytvořeno zázemí pro osoby ZTP a přebalovací pult. Tyto části byly před rekonstrukcí hygienicky nevyhovující,“ popsal vedoucí odboru investic Libor Pecháček.

V létě dokončená sanace zdiva přízemí a sklepních prostor radnice stála asi 11,5 milionu korun. Zásah byl nezbytný, neboť budovu ohrožovalo zatékání vody, na některých místech byla zborcená splašková i dešťová kanalizace, zdivo ohrožovala vlhkost.

Vedení města hodlá v opravách historické budovy radnice pokračovat. Připravuje rekonstrukci plynové kotelny zahrnující výměnu kotlů i technologického zařízení kotelny a přepojení stávajících topných rozvodů s klubem Starý pivovar na nový rozdělovač. Náklady jsou odhadovány na 3,1 milionu korun. Nyní se chystá veřejná zakázka na zhotovitele. „Stávající kotelna již dosluhuje a je nutné zařízení vyměnit. Díky nové technologii také spotřebujeme méně plynu a město tak ušetří nemalé prostředky,“ dodal Opatrný.

Budova radnice na Velkém náměstí byla postavena někdy mezi lety 1553 až 1561. Objekt v nároží Velkého náměstí a ulic Kovářská a Prusinovského svým širokým průčelím naznačuje, že mohl vzniknout dodatečným sloučením dvou původních středověkých parcel. V roce 1850 prošla neoklasicistní přestavbou a v roce 1963 generální rekonstrukcí. Radnice představuje jednu z urbanistických i symbolických dominant města, a to nejen jako výstavná renesanční budova, ale především jako historický trvalý projev samosprávné suverenity.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek