Město hledá kandidáty na cenu města za rok 2021

| 14.09.2021 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Kandidáty na Cenu města Kroměříže za rok 2021 mohou až do pondělí 11. října letošního roku navrhovat občané, orgány města, zastupitelé, právnické osoby, sdružení i jiné subjekty, které v Kroměříži působí. „Ocenění je poděkováním města významným osobnostem za rozvoj a propagaci Kroměříže. Zastupitelstvo města Kroměříže je uděluje každý rok jedné osobnosti za podstatný přínos v nejrůznějších oblastech a za činy hodné občanské pozornosti,“ uvedla místostarostka města Daniela Hebnarová.

Návrhy na oceněné za rok 2021 je možné podávat písemně na adresu Městský úřad Kroměříž, odbor Útvar tajemníka, Velké náměstí 115, nebo elektronickou poštou na adresu zpravodaj@mestokm.cz. Nejzazším termínem pro doručení nominace je pondělí 11. října 2021.

Z kandidátů nominovaných veřejností vyberou zastupitelé města osobnost, která cenu získá. Udělení Ceny města Kroměříže je spojeno s předáním čestného uznání, věcné ceny a peněžní odměny. Laureátem může být osoba starší 18 let, která žije či působí v Kroměříži a významně se přičinila o její rozvoj a propagaci. 

Cena města Kroměříže se uděluje od roku 2009. Jejími nositeli jsou: Jan Štěpánek, Jaromír Hnilička, Josef Kvapilík, Karel Janeček, Antonín Lukáš, Sylviane Brazillierová, Eva Nováková, Evžen Petřík, Jitka Dvořáková, Josef Olišar, Zdeňka Skaličková a Stanislav Kratochvíl.

Sdílejte článek

Tisknout článek