Město chce využívat dešťovou vodu. Pomoct se záměrem by měla dotace

| 20.07.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Kroměřížská radnice nechala zpracovat investiční záměr na využívání dešťové vody v budovách města. Zpracovala jej firma Aqua Force, která ve spolupráci s pracovníky Kroměřížských technických služeb a odboru regionálního rozvoje městského úřadu vytipovala několik objektů vhodných pro tento záměr. „V předložené zprávě jsou budovy v majetku města seřazené podle vhodnosti pro realizaci záměru a možnosti využití dešťové vody. Celkem bylo v investičním záměru posouzeno 18 budov,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Budovy města byly podle vhodnosti k získávání dešťové vody rozděleny do tří kategorií. Mezi těmi, u nichž by to bylo technicky možné, jsou Městský útulek Čápka, Základní škola Zámoraví a Mateřské školy Spáčilova, Mánesova, Kollárova a Gorkého. Další kategorií jsou budovy, které by byly využitelné částečně, například bytové domy v Lutopecké ulici nebo domovy Barborka a Strom života. Poslední skupinu tvoří objekty, které není možné pro projekt využít, a to většinou z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi nebo tu není možné umístit nádrž na vodu. Sem patří mimo jiné budovy, v nichž sídlí městský úřad na Velkém náměstí 33 a na Husově náměstí. Zpracovatelé investičního záměru zároveň prověřovali možnosti a zájem o využití zadržené dešťové vody. Ta by se dala používat jako zálivka při ekologické výchově dětí nebo v rámci terapie klientů sociálních služeb, případně jako technická voda pro úklid nebo čištění třeba zvířecích kotců.

Vedení města vybralo s ohledem na odhad investic a vhodnost využití dešťové vody dvě budovy – budovu městského útulku Čápka a Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka. Pro ně budou zpracovány další stupně projektové dokumentace. Realizace projektu je však podmíněna získáním dotace z Operačního programu životního prostředí, o kterou radnice usiluje.

Sdílejte článek

Tisknout článek