Lidé mohou žádat o dotace na výměnu kotlů na pevná paliva

| 20.05.2022 | Jan Vondrášek

Tiskové zprávy

Zlínský kraj vyhlásil program na výměnu zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech. Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele nesmí za rok 2020 překročit částku 170.900 korun. O takzvané kotlíkové dotace mohou tito lidé žádat od 14. června 2022 od 8 hodin, příjem žádostí bude ukončen 31. srpna 2022 v 17 hodin. Datum a čas přijetí žádosti není rozhodující pro stanovení pořadí žadatelů.

„Žádosti lze podávat osobně na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, kam je lze doručit i poštou nebo prostřednictvím datové schránky. S vyplněním žádosti ale lidem pomohou pracovníci na kontaktních místech, z nichž jedno bude i na Městském úřadě v Kroměříži. Občané tak nemusejí jezdit do Zlína, ale můžou si tuto záležitost vyřešit v místě bydliště či v jeho blízkosti,“ poznamenal vedoucí radničního odboru investic Libor Pecháček.

V programu je pro celý Zlínský kraj vyčleněna částka 455 milionů korun. O dotaci může požádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci ve Zlínském kraji, který v nemovitosti zároveň bydlí a vytápí ji kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, jenž nesplňuje minimálně třídu 3 podle normy. Žádat lze o dotaci na výměnu takového neekologického kotle za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.

„Žadatelé mohou získat 95 procent způsobilých výdajů do maximální výše 130 tisíc na kotel na biomasu, 180 tisíc na tepelné čerpadlo a 100 tisíc na plynový kondenzační kotel,“ dodal Pecháček. Výměnu zdroje žadatel musí teprve chystat nebo ji již realizoval po 1. lednu loňského roku. U plynových kondenzačních kotlů platí omezení, že výměna již musela být uskutečněna po 1. lednu loňského roku, nebo je objednána, a to maximálně do 30. dubna letošního roku.

S přípravou žádosti občanům pomohou pracovníci krajského či městských úřadů. Na kroměřížské radnici se lidé mohou obrátit na odbor investic (sídlí v přízemí radnice na Velkém náměstí 115), a to konkrétně na Luciu Dusíkovou (tel.: 573 321 266, e-mail: lucia.dusikovamestokm.cz) nebo na Máriu Kováčikovou (tel.: 573 321 283, e-mail: maria.kovacikovamestokm.cz). Další informace jsou uvedené na webu Zlínského kraje na odkazu www.kr-zlinsk.cz/kotliky.

Sdílejte článek

Tisknout článek