Kroměřížské sociální služby mají díky dotaci dva nové elektromobily

| 24.10.2023 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy

Sociální služby města Kroměříže (SSKM) pořídily pro poskytování dvou svých služeb – Sociálně terapeutické dílny Hanáček a Terénní odlehčovací služby Chůvičky – nové automobily. „Jsem rád, že se podařilo nákup vozidel zrealizovat, a těší mě, že jdeme s dobou a nová auta mají moderní elektrický pohon. Věřím, že budou dobře sloužit a zpříjemní a zjednoduší každodenní činnost pracovníkům obou sociálních služeb, pro něž jsou určena,“ řekl místostarosta Pavel Motyčka, který se slavnostního předání dvou elektromobilů Citroën ë-C4 zúčastnil.

Oba Citroëny na elektrický pohon byly pořízeny díky dotaci z Národního plánu obnovy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z projektu Nákup nízkoemisních vozidel pro Sociální služby města Kroměříže spolufinancovaného Evropskou unií, jehož cílem bylo pořízení elektrovozidel sloužících k přepravě pracovníků ke klientům ambulantních a terénních sociálních služeb. Samotná dotace pokryla celou cenu vozidel bez daně z přidané hodnoty a SSKM zaplatily pouze výši zmíněného DPH.

„Tímto nákupem rozšiřujeme náš vozový park se snahou zaměřit se i na životní prostředí. Vítězným dodavatelem elektrovozidel se stala značka Citroën, konkrétně M Servis Kroměříž. Vozidla budou využívána pro služby poskytované v rámci města Kroměříže a nejbližších obcí, proto jsme vybírali právě elektromobily s předem specifikovanou dojezdností. Jsme rádi, že díky rozšíření kapacity vozidel můžeme efektivněji poskytovat sociální služby,“ doplnila ředitelka SSKM Dagmar Klučková.

Jeden z elektromobilů je určen pro Terénní odlehčovací službu Chůvičky a pracovnice je budou využívat k cestování za klienty v jejich domácím prostředí s cílem odlehčení pečujícím osobám. Jedná se o třetí vozidlo využívané k poskytování zmíněné služby. Zájem o ni se stále zvyšuje a dvě stávající vozidla k pokrytí potřeb a požadavků klientů již nestačila. Posláním služby Chůvičky je poskytnout podporu a pomoc osobám pečujícím, zastoupit je v péči o jejich blízké a umožnit jim i vlastní život. Cílem je zabezpečit osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení či kombinovaného postižení a seniorům cílenou podporu, pomoc a péči u nich doma.

Druhý nový automobil budou využívat pracovníci Sociálně terapeutické dílny Hanáček k dopravě klientů a materiálu pro pracovní terapie. Hanáček podporuje osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením při zlepšování sebeobsluhy, získávání a rozvoji pracovních dovedností, poskytuje jim prostor ke smysluplnému využití času a pomáhají jim navazovat nové sociální kontakty.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek