Konference o dobrovolnictví opět v Kroměříži

| 15.11.2016 |

Tiskové zprávy

16. ročník konference o dobrovolnictví, jejíž počátky vzniku se zrodily právě v Kroměříži, začal v úterý 15. listopadu 2016 v konferenčním sále Domu kultury v Kroměříži.

Tato již tradiční konference navazuje na předchozí ročníky, které se v letech 2001-2011 pravidelně pořádaly v Kroměříži, v roce 2012 a 2013 v Soběslavi, v roce 2014 v Jihlavě a v loňském roce v Plzni. Jejími náměty byly třeba dobrovolnictví a dárcovství, dobrovolnictví bez hranic, dobrovolnictví jako ochrana před sociálním vyloučením či dobrovolnictví v krizových situacích.

Hlavním tématem letošního setkání, které zaštítila Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, Jiří Dientsbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a rovněž Pavel Motyčka, místostarosta města Kroměříž, je dobrovolnictví a mezigenerační vztahy.

Představeny a prodiskutovány byly např. možnosti a způsoby dobrovolné pomoci seniorů, vliv stárnutí populace na mezigenerační vztahy, formy podpory a rozvoje dobrovolnictví pro všechny generace.

„Za Klub UNESCO mohu se vší skromností říct, že i díky naším konferencím se podařilo na konkrétních příkladech z praxe představit pestrost a mnohostrannou užitečnost dobrovolnických činností“, sdělila ve svém dopise Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž, která se ze zdravotních důvodů nemohla konference zúčastnit a poslala aspoň písemnou zdravici.

Organizace se jako v předchozích letech ujali Klub UNESCO Kroměříž a HESTIA-Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. za spolupráce Zdravého města Kroměříž a Dobrovolnického centra Spektrum.
„Jsem potěšen, když se na mě, jako starostu města, obrací občané, a to nejen v seniorském věku, s dotazy a zároveň možnostmi, jak by mohli být městu prospěšní“, zmínil ve své úvodní řeči Jaroslav Němec, starosta města Kroměříž.

„V našem městě právě začínáme v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra ČR s realizací projektu Bezpečnostní dobrovolník, jehož obsahem je pomoc seniorů u přechodů pro chodce u mateřských a základních škol“, připomněl všem účastníkům starosta Němec.

Mezigenerační setkání je obohacující pro všechny. Dobrovolnictví ve společnosti nabývá stále většího významu a pomalu se stává společenskou prestiží.Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek