Bilanční setkání představitelů kroměřížských MŠ a ZŠ s vedením radnice

| 22.12.2016 |

Tiskové zprávy

Ve čtvrtek 15. prosince se sešli ředitelé místních mateřských a základních škol a pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy s vedením města Kroměříž starostou Jaroslavem Němcem a místostarostou Pavlem Motyčkou. Program setkání byl neformální, přesto jeho převážnou část věnovali přítomní hodnocení uplynulého kalendářního roku a očekávaným aktivitám a úkolům roku následujícího.

Pan starosta prokázal, že problematiku školství pečlivě sleduje a je velmi dobře informován nejen o stále narůstajících úkolech, které jsou na pedagogy a ředitele kladeny, ale také o úskalích a hrozbách, které s sebou nese vývoj celospolečenské situace.  Konkrétní kroky, kterými chce město z pozice zřizovatele školám pomoci, je například poskytnutí metodické rady při žádostech a realizaci projektů spolufinancovaných z evropských fondů, pomoc v oblasti realizace staveb a specifických oprav, zřízení metodického centra pro pedagogické pracovníky a zajištění správce počítačové sítě pro mateřské školky.   

Reflexe nedávno proběhlého studentského fóra s plánem podobné aktivity pro zástupce základních škol, spokojenost škol, žáků a rodičů s obnovením přehlídky středních škol a přiblížení své nové pracovní pozice ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje byla mimo jiné témata, kterým se věnoval místostarosta Pavel Motyčka.

Vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Pánek vyhodnotil plán činností uplynulého roku. Připomenul proběhlé rozsáhlé opravy a údržbu technického zázemí školských budov. Jmenoval například opravy kotelny v MŠ Spáčilova, Štítného, Gorkého a Páleníčkova, odvodnění budovy MŠ v Postoupkách, opravu chodníků na pozemku MŠ Kollárova, úpravu vnitřních prostor MŠ Osvoboditelů a MŠ Spáčilova a zabezpečení všech školek kamerovým systémem.  Základní školy nepřišly zkrátka a tak se na ZŠ U Sýpek a Slovan opravila část sociálních zařízení pro žáky, na ZŠ Zachar došlo ke zvýšení kapacity školní družiny a opravě elektroinstalací a venkovního prostranství. Školní družina ZŠ Komenského zahájila letošní školní rok v rekonstruovaných prostorách.   

Odbor školství také zajistil setkávání ekonomů a účetních z jednotlivých škol a dohlížel nad realizací šesti projektů v rámci akce Mládeži přístupno, financovaných městem Kroměříž. Pozitivně přítomní ředitelé hodnotili společnou inspirativní návštěvu specifických vzdělávacích zařízení v Brně.  Pro ředitele mateřských škol byla cílem Mateřská škola Milosrdných bratří a ředitelé základních škol mohli konzultovat své představy a zkušenosti v MŠ a ZŠ logopedické. Tato setkání, stejně jako sdílení zkušeností s partnerskými městy, připravované vzdělávací programy pro pedagogy a spolupráce na přípravě Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kroměříž by měli napomáhat hlavnímu cíli, tedy rozvoji žáků a jejich úspěšné přípravě pro život a práci ve společnosti.  

V závěru setkání se našel i prostor vzájemně si popřát krásné svátky, hodně chuti do práce a pevného zdraví v novém roce.  

Připravila: Ing. Eliška Pifková
                  koordinátor a vedoucí odborného týmu MAP Kroměříž

Sdílejte článek

Tisknout článek