Radnice musí počítat s obnovou svých vodovodů a kanalizací

| 20.11.2008 |

Kroměříž – Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Kroměříže na léta 2009 až 2018 schválili kroměřížští zastupitelé ve čtvrtek 13. listopadu. Jedná se o dokument, který město musí mít k dispozici jako vlastník některých vodohospodářských staveb, přestože vodovody a kanalizace přímo neprovozuje.

Město Kroměříž je vlastníkem vodovodů a kanalizací, které byly v předchozích letech vybudovány buď v takzvaných Akcích Z, jako základní technická vybavenost pro výstavbu ve městě či které vznikly jako společná investiční výstavba s jinými právními subjekty. „Tyto vybudované infrastrukturní sítě město postupně předává do vlastnictví provozovatelů jednotlivých sítí,“ uvedl starosta města Miloš Malý.

V případě vodohospodářských staveb ale v roce 2006 společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) pozastavila navyšování majetku a město Kroměříž, které nemůže samo vodovody a kanalizace provozovat, uzavírá s VaK aktuální dílčí smlouvy o provozování. „Přestože vodovody a kanalizace neprovozujeme, máme podle zákona odpovědnost za obnovu majetku. Musíme tedy zavést předepsanou majetkovou a provozní evidenci vodovodů a kanalizací a také vypracovat Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města na léta 2009 až 2018,“ objasnil kroměřížský starosta rozhodnutí zastupitelů. Průměrné roční náklady na obnovu vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města byly vyčísleny na jeden milion 540 tisíc korun.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek