Radnice bojuje s potkany, zahájila deratizaci

| 03.10.2008 |

Kroměříž - Velkoplošnou deratizaci zaměřenou na hubení potkanů zahájí v polovině října kroměřížská radnice. K tomuto kroku ji přiměl nárůst populace potkanů ve městě, který sice naštěstí nedosahuje nějakých kalamitních rozměrů, ale je třeba mít situaci pod kontrolou. Zatímco v uplynulých letech se hlodavci každoročně hubili podle aktuálního výskytu v jednotlivých lokalitách, od loňského roku Kroměříž provádí deratizaci na všech veřejných prostranstvích ve městě.

„Situace je akutní po celém městě, proto jsme přistoupili k celoplošné deratizaci, která se bude opakovat každým rokem. První kolo kladení návnad začne 15. října a další budou následovat 22. a 30. října. Smluvně sjednaná odborná firma vyšle do terénu několik pracovních skupin, které si město rozdělí na jednotlivá teritoria. Po týdnu od položení první dávky proběhne kontrola, která podle prvních výsledků zjistí efektivitu zákroku a zajistí i odstraňování uhynulých kusů," vysvětlil Lambert Hanzal, vedoucí odboru služeb kroměřížské radnice. Podle něj se však výsledná míra úspěšnosti deratizace projeví až s mnohaměsíčním odstupem.

Při deratizaci bude použita chemická aplikace, což je nejspolehlivější a nejrozšířenější způsob boje proti hlodavcům. Efektivnost celé akce také závisí na její komplexnosti. „Současně s deratizací veřejných prostranství je třeba provést i deratizaci kanalizační sítě, kterou by měla zajistit společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž. A důležitá je pro nás také spolupráce s občany. Potřebujeme, aby lidé ohniska výskytu potkanů nahlásili buď radničnímu odboru služeb, nebo kontaktovali pracovníky provádějící firmy. Taky budeme potřebovat jistou míru tolerance při pohybu na veřejných místech. Do soukromí by však firma nikomu zasahovat neměla," přiblížil vedoucí odboru služeb. Podle něj přijde deratizace radnici na 300 tisíc korun.

Po ukončení deratizace budou následovat čtvrtletní kontroly míst nejvyššího výskytu hlodavců s položením dalších nástrah s tím, že i v této fázi bude potřebná spolupráce s občany. Pokud to bude situace vyžadovat, mohou se obrátit přímo na pracovníky firmy při jejich činnosti ve městě, nebo nahlásit své poznatky na Městský úřad Kroměříž - odbor služeb, tel. 573 321 161, fax - 573 331 481, e-mail: vlasta.zborilova@mesto-kromeriz.cz.

Další informace:

Deratizaci bude provádět zlínská firma Deratex, spol. s r. o. Nástrahou budou jednorázové antikoagulanty, které budou kladeny do kanalizační sítě, do nor a do vybraných objektů. Tyto nástrahy se vyznačují vysokou účinností vůči hlodavcům - 2,5 gramu spolehlivě zahubí potkana do hmotnosti 250 gramů, zatímco ostatní necílená zvířata by musela spotřebovat podstatně větší množství, aby došlo k jejich otravě (pes - cca 350 gramů, slepice až 1kg, kočka až 2kg).

Ochranná deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví. Potkani jsou přenašeči původců řady nebezpečných onemocnění přenosných i na člověka. Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti a k nejvýznamnějším z nich patří mor, leptospirozy a salmonelozy. Na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují na potravinách, objektech, kanalizaci, komunikacích, kabelových rozvodech a pod..

V širším vědomí lidí je ochrana před hlodavci pojímána pouze jako jejich hubení. Nutno ji však chápat jako celý systém opatření směřujících k jejich regulaci a udržení jejich populace na co nejnižší úrovni. Proto pro zajištění co nejvyššího efektu, je třeba provádět deratizaci pravidelně a zároveň uplatňovat preventivní opatření, která však předpokládají určité vědomosti obyvatelstva.

Smyslem těchto preventivních opatření, je co nejvíce ztížit životní podmínky hlodavců, zamezit jim zbytečný přístup k potravě, do objektů, obydlí, znesnadnit jim hnízdění a pod..

Veškerá tato opatření zahrnují správné zacházení se smetím a odpadky, likvidaci černých skládek, vyvarování se zbytečného skladování nepoužívaného materiálu, kde všude by mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodavců. Dále je třeba chránit základy budov před pronikáním hlodavců, zabetonovat vchody do nor, opravit poškozené zdivo, případně oplechovat dolní části dveří hospodářských objektů, opravit kanalizační poklopy, pročistit kanalizaci, ničit porosty plevelů kolem budov a obydlí. Pravidelná kontrola a samotný zájem obyvatel, zabrání zasídlení hlodavců a včas signalizuje nutnost provedení represivního zásahu. Dodržujeme-li tyto zásady prevence, můžeme výskyt hlodavců podstatně snížit.

Represivní zásahy a nutnost prevence vyplývá i ze samotné biologie potkana, který dospívá po 3 měsících, samice je březí pouze tři týdny a vrhá 3 až 7 krát do roka 5 až 15 mláďat. Jeden pár potkanů, může mít teoreticky až 800 potomků za rok.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek