Publikace Na problémy nejste sami usnadní život nejen seniorům

| 10.11.2005 |

Kroměříž – Téměř padesát stran s důležitými informacemi nejen pro seniory má brožura nazvaná Na problémy nejste sami, kterou právě vydala kroměřížská radnice. Jedná se o praktický sborník údajů, které by měly zejména starším obyvatelům města, pro něž je již obtížné dostat se k potřebným informacím, usnadnit orientaci v nejrůznějších službách pro seniory. Publikaci radnice vydala už potřetí a vždy se setkala s velkými ohlasy.
„Naší snahou bylo pomoci seniorům orientovat se ve velkém množství různých služeb a programů, které pro ně v Kroměříži existují, ať již se týkají oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, bydlení či například možností aktivního trávení volného času," vysvětlila místostarostka města Olga Sehnalová. „Snažili jsme se dát do brožury to, co je pro seniory nejdůležitější, například informace o domovech důchodců, domech zvláštního určení, ústavech sociální péče, pečovatelské službě, o možnostech stravování ve školních jídelnách, informace o ubytování v tísni, aktivitách Charity, ale i aktuální údaje o systému sociálních dávek či zdravotní péče," doplnila místostarostka Jitka Dvořáková. Podle ní v publikaci nechybí ani praktické rady, týkající se například prevence úrazů, ochrany před násilnými trestnými činy či slev jízdného. „Nevyhýbáme se ani takovým tématům, jako je úmrtí či sepisování závěti. Právě v takových situacích lidé často tápou a nevědí si rady," upozornila Dvořáková. V závěru brožura nabízí i možnosti aktivního využití volného času a několik okruhů, o něž se senioři velmi často zajímaní ve svém volném čase, například termíny bohoslužeb či tipy na vycházky. Samozřejmostí je podrobný seznam aktuálních kontaktů na každé prezentované zařízení či organizaci.
 Publikaci Na problémy nejste sami město vydalo poprvé v roce 1999 při příležitosti Mezinárodního roku seniorů. „Chtěli jsme dát seniorům jako dárek ucelený soubor informací. Celý náklad byl tehdy okamžitě rozebrán a lidé si publikaci velmi pochvalovali," vzpomíná Jitka Dvořáková. Informace se ovšem stále vyvíjejí a proto se radnice po třech letech rozhodla brožuru aktualizovat. „Tuto potřebu jsme cítili i letos. Změnila se čísla telefonů, zřizovatelské funkce organizací i ceny některých služeb," uvedla Dvořáková. 
Publikace vyšla v nákladu tří tisíc kusů a je zdarma k dispozici všude tam, kde se senioři nejčastěji pohybují, například v Informační kanceláři, čekárnách lékařů, v Klubu důchodců, Centru pro seniory a zdravotně postiženou mládež Klubu UNESCO, k dostání je i na podatelně a odborech Městského úřadu Kroměříž, v objektech Charity, Sociálních služeb, na farách a celé řadě dalších míst.

Sdílejte článek

Tisknout článek