Pozvánka na XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 26. ledna 2006

| 17.01.2006 |

Město Kroměříž

P O Z V Á N K A

na XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat

26. ledna 2006 v 16 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

_______________________________________________________________

Program:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

3. Různé

4. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

5. Interpelace

6. Závěr

Ing. Petr Dvořáček

starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek