Podle ministerstva radnice při projednávání petice pochybila

| 30.11.2006 |

Kroměříž – Kroměřížská radnice nepostupovala správně v případě projednávání Petice za zachování útulku pro psy na Čápce, kterou sepisovali občané města koncem první poloviny letošního roku. Ve svém rozhodnutí to konstatuje odbor dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra, který na základě stížnosti předkladatelů petice provedl v Kroměříži kontrolu a který tímto rozhodnutím shledal za nedůvodné odvolání  radnice v dané záležitosti.
Ministerstvo spatřuje pochybení v několika bodech. Orgány města Kroměříže petici neprojednaly do 30 dnů ode dne doručení. „Orgány města Kroměříže měly právo dospět k závěru, že podání nesplňuje pro petice zákonem stanovené podmínky. Současně však postupem bývalého pana starosty bylo autorům petice upřeno právo dozvědět  se v zákonem stanovené třicetidenní lhůtě, že orgány města Kroměříže podání nevyhodnotily jako petici a o způsobu, jak bude jejich podání vyřízeno,“ stojí v rozhodnutí ministerstva. Z výsledků kontroly dále vyplývá, že se orgány města Kroměříže ke dni kontroly „tzv. peticí“ nezabývaly ani jako návrhem, připomínkou nebo podnětem ve smyslu ustanovení zákona o obcích. V posledním bodu rozhodnutí odbor dozoru a kontroly veřejné správy konstatuje, že jednací řád zastupitelstva nemůže občanovi odepřít právo vyjádřit se na jednání zastupitelů k projednávaným bodům. Jednací řád může stanovit podrobnosti, jak toto právo uplatnit, nikoli však zda ano či ne.
Nově zvolené vedení města bere rozhodnutí ministerstva vnitra na vědomí a hodlá učinit taková opatření, kterými by radnice předešla podobným problémům. 

Sdílejte článek

Tisknout článek