Paměť stromů: beseda s Marií Hruškovou v Knihovně Kroměřížska

| 07.12.2006 |

Kroměříž – Legendy spojené se staletými stromy, příběhy psané větvemi a kořeny památných velikánů, ale i zajímavosti o známém televizním seriálu Paměť stromů. To vše do Kroměříže ve čtvrtek 7. prosince přivezla PhDr. Marie Hrušková, autorka zmiňovaného seriálu či knih o památných stromech. V Knihovně Kroměřížska absolvovala Marie Hrušková velmi zajímavou besedu v rámci kampaně Kroměříž - Město stromů. Účastníci tohoto setkání měli možnost nahlédnout do světa zelených staletých pamětníků a seznámit se s legendami, kterými jsou mnozí z nich opředeni. „Zajímám se hlavně o příběhy, které jsou se stromy velmi často spojené a vycházejí z kultu stromů, se kterým se často setkáváme ještě dnes," autorka.

Marie Hrušková píše od studentských let články o přírodě. Proto ji Jaroslav Turek požádal o texty ke svým kresbám památných stromů (1967). Doktorská disertační práce „Památné stromy v ústní lidové slovesnosti a literatuře" (1976) pak předznamenala hlavní zaměření její činnosti. Publikuje hlavně za výtvarné spolupráce s J. Turkem, spolu s ním vydala například knížky o Podoubraví „Tam, kde teče Doubravka" (1996-1999) , "Památné stromy I. a II."( 1995, 2001), „What trees remember" ( 1998) i českou verzi „Stromy pamatují". Ty se staly podkladem pro televizní seriál o stromech „Paměť stromů" (2003), na jehož scénáři se podílela s režisérem seriálu Bedřichem Ludvíkem. Je spoluautorkou knihy „Stromy se na nás dívají", která k tomuto seriálu vyšla i textů ke kreslené mapce památných stromů. Nejnovější knížkou je „Kult stromů v zemích Koruny české", která vyšla na začátku prosince 2005.

Několik desítek let spolupracuje s Českým rozhlasem , hlavně Čro2, kde vysílají její příspěvky o stromech. Externě pracovala pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. V únoru 1996 měl v Lyře Pragensis premiéru její pořad o památných stromech, kterým se roku 2001 o Slavnosti spadaného listí v Čapkově památníku ve Strži připojila k zahájení dnes už tradiční oslavy Dne stromů. Od roku 2004 se účastní i práce v odborné porotě při vyhlašování každoročního „Stromu roku" organizovaného nadací Partnerství v Brně. Součástí práce M. Hruškové je i častá přednášková činnost ve školách, v knihovnách, v muzeích, v domovech důchodců aj. o památných stromech, o vztahu k přírodě, o práci při shromažďování materiálu o stromech atd.

Sdílejte článek

Tisknout článek