Nové stromky krášlí i místní části Trávník a Těšnovice

| 10.12.2006 |

Kroměříž – Poměrně teplé počasí na sklonku roku 2006 umožnilo vysadit několik desítek mladých stromků v kroměřížských místních částech Trávník a Těšnovice. V rámci probíhající kampaně Kroměříž - Město stromů byli osloveni občané místních částí města s otázkou, kde by bylo vhodné vysadit strom, který by jim tuto kampaň připomínal.

Impulzu přišel od paní Marie Šebestíkové z Trávníku, která přišla s návrhem vysadit oskeruši na zelenou plochu v blízkosti správní budovy zemědělského družstva Kvasicko. „Podařilo se obstarat pěkný výpěstek této dřeviny, která vyniká houževnatostí, dlouhověkostí, krásou i využitím plodů pro výrobu výborné pálenky. Akce proběhla začátkem prosince za spolupráce zaměstnanců zemědělského družstva a také dětí z Mateřské školy Trávník pod vedením paní vychovatelky," přiblížil Martin Posolda z odboru služeb kroměřížské radnice. Podle něj všichni přiložili rádi a ochotně ruku k dílu a také přislíbili, že se k mladému stromku budou vracet a pomáhat mu ve zdárném růstu. Děti navíc zazpívaly pěnou písničku s vírou, že se jim stromek za čas odmění svou krásou a možností posezení pod košatou korunou.

Další výsadba mezi obcemi Trávník a Těšnovice se uskutečnila kvůli havarijnímu stavu stávajících stromů. Zdejší třešňová alej byla vysazena ještě v době hospodaření soukromých zemědělců za první republiky. Během uplynulých let musely být některé stromy odstraněny a postupně dosazovány novými, avšak ne zcela důsledně. „V minulém roce jsme přistoupili k dosadbě této aleje jako důležitého krajinotvorného prvku viditelného i z dalekého okolí. V loňském roce zde bylo vysazeno třicet mladých stromků a letos na podzim s pomocí Českého svazu ochránců přírody Planorbis Kroměříž a dětí z kroužku zdravého životního stylu při Základní škole Komenského dalších 45 stromků třešní. Všem patří velké poděkování, protože to byla práce nelehká, doprovázená navíc velmi chladným počasím a silným větrem," dodal Martin Posolda.

Sdílejte článek

Tisknout článek