Zveřejnění zahájení zjišťovacího řízení záměru „KMOTR - Masna Kroměříž a.s.“

| 08.01.2016 |

Nepřehlédněte

Upozorňujeme občany, že na úřední desce města Kroměříž je zveřejněno sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, o zahájení zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „KMOTR - Masna Kroměříž a.s - nástavba administrativně sociální části a vestavba zakuřovacích a zracích komor“.

Písemné vyjádření k oznámení lze zaslat příslušnému úřadu do 27. ledna 2016.

Oznámení je zveřejněno na internetu na stránkách Cenia v informačním systému EIA www.cenia.cz/eia, kód záměru ZLK798.

Sdílejte článek

Tisknout článek