Na cyklostezku do Kvasic chce Kroměříž získat evropské peníze

| 04.02.2008 |

Kroměříž - Kroměřížská radnice se bude ucházet o evropské finanční prostředky na realizaci cyklostezky vedoucí po koruně hráze řeky Moravy z Kroměříže do Kvasic. Cyklostezka má být součástí evropské cyklistické sítě Euro Velo, která vede od Baltu k Jadranu. Cílem projektu je, aby trasa Euro Velo 9, která dnes vede na našem území po Moravské dálkové cyklotrase, byla přeložena z frekventované silnice vedoucí ve směru na Otrokovice do klidného a bezpečného koridoru řeky Moravy. Radnice nyní dokončuje projekt, který musí nejpozději do 28. února zaslat s žádostí o dotace z Regionálního operačního programu, který rozděluje finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie.

„Moravská dálková cyklotrasa, konkrétně úsek Kroměříž– Nedakonice, je uvedena v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy jako jedna ze stěžejních regionálních cyklotras. Na její realizaci má eminentní zájem rovněž Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, jehož je Kroměříž členem,“ vysvětlila místostarostka Kroměříže Olga Sehnalová. Podle ní už Město Kroměříž připravilo podklady pro asi osmikilometrový úsek vedoucí přes území Kroměříže, Střížovic a na části území Kvasic.

„Náklady na realizaci projektu se pohybují ve výši 45 milionů korun. V případě, že by došlo k podpoře naší žádosti, bude dotace poskytnuta z rozpočtu Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to ve výši 85 procent celkových nákladů,“ uvedla projektová manažerka radnice Jana Pošvancová. Již před časem zastupitelé města vyřešili majetkoprávní a smluvní vztahy se společností Povodí Moravy, po jejichž pozemcích cyklostezka povede. Nyní také schválili závazek dofinancovat realizaci projektu, a to v předpokládané výši 5 401 516 korun.

Cyklostezka s asfaltovým povrchem povede z Kroměříže podél řeky Moravy až k silničnímu mostu u Kvasic. Odtud by do budoucna měla pokračovat až do Nedakonic. Součástí cyklostezky má být i několik stanovišť na odpočinek a dřevěná lávka přes kvasický Panenský potok. V případě, že projekt radnice uspěje, mohlo by se začít s realizací již v roce 2009.

Sdílejte článek

Tisknout článek