Město podpořilo listopadový úklid veřejných prostor

| 08.12.2015 |

Občanské sdružení Barbořice funguje již pátým rokem a je orientované na volnočasové aktivity, zejména na Kroměřížsku.

Toto sdružení uspořádalo v rámci aktivit Zdravého města Kroměříž již zavedené úklidové akce („ekoscuky“) s cílem zajistit čistější, zdravější a krásnější město.

V měsíci listopadu byly uspořádány dvě podzimní akce s tímto zaměřením.

První listopadovou neděli byl úklid proveden v okolí strouhy potoka Zacharka a zejména v bývalém sadu za nemocnicí, který původně sloužil jako zdroj čerstvého ovoce a prostor k rekreaci.

Poslední neděli v listopadu proběhl podobný úklid u garážové kolonie za Zacharem a v části Vážanské cihelny, kde výraznou potíž způsobují odpadky včetně nebezpečných skleněných střepů a stavební suti.

To potvrzuje i objem nasbíraného odpadu, který za obě akce dohromady činil 121 kilogramů směsného odpadu a 40 kg skla. Mezi odpadky se našly i matrace, televizory nebo hasicí přístroj.

Akce jsou prováděny v rámci spolupráce tří sektorů: kromě samotného občanského sdružení se na nich podílí i firma Biopas, spol. s r.o., která zajišťuje odvoz sebraného odpadu na skládku a společnost TOSHULIN, a.s., jež zajistila pracovní pomůcky.

Město Kroměříž se podílí formou propagace a zajištěním drobného občerstvení pro zúčastněné, kteří ve svém volném čase pomáhají zlepšovat vzhled našeho města.

Velký dík patří nejen partnerům za spolupráci, ale i zúčastněným za čas a odvedenou práci.

Pomoci si velmi ceníme a věříme, že v rámci aktivit Zdravého města budeme moci na podobné bázi spolupracovat i v budoucnu.

Sdílejte článek

Tisknout článek