Kroměříž se chce pustit do modernizace kina Nadsklepí

| 07.10.2008 |

Kroměříž – Kroměřížská radnice hodlá v nejbližší době přistoupit k modernizaci kina Nadsklepí. Zaměřit se chce zejména na inovaci technického vybavení a zvýšení komfortu pro diváky. Investiční záměr modernizace bude obsahovat řešení obnovy sedadel, obnovu promítací technologie, klimatizaci a rekonstrukci vstupních prostor.

Kino již řadu let provozuje na základě smlouvy soukromý subjekt Kinoathény, ovšem vlastníkem zařízení je kroměřížská radnice. „Město dlouhodobě do technologií ani do vybavení kina neinvestovalo a bez nadsázky lze říci, že komfort diváků a potencionálních návštěvníků tu není zrovna nejlepší. Náročnější diváci z Kroměříže dnes raději jezdí do velkých kin mimo naše město, což je škoda, pokud už zde kino máme. Přestože nemůžeme konkurovat moderním multikinům, alespoň základní investice do modernizace jsou potřeba.“ uvedla místostarostka Olga Sehnalová.

V první fázi radnice nechala zpracovat studii zahrnující ty nejpalčivější problémy. „Například sedadla jsou velmi zastaralá, zčásti celodřevěná. Chtěli bychom je vyměnit a také o něco snížit celkovou kapacitu kina, která činí 443 míst. Takový počet sedadel je dnes zbytečný na úkor chybějícího komfortu,“ míní Olga Sehnalová. Další změnou by podle ní měla být nová klimatizace. „Čeká nás ale i modernizace promítací techniky. Ta je několik desítek let stará a nevyhovuje dnešním standardům,“ prozradila místostarostka. I provozovatel kina Karel Šafařík považuje za nejdůležitější modernizaci zvukové techniky, sedaček a především klimatizace. „Vzduchotechnika je stará a velmi hlučná. Během promítání ji prakticky nemůžeme použít a když, tak jen na krátký čas, což výměně vzduchu příliš nepomůže. V letních měsících může být někdy pobyt v kině skutečně nepříjemný,“ poznamenal Šafařík.

Finanční prostředky na realizaci projektu hodlá radnice získat z některého dotačního titulu. Naději upírá zejména na dotaci Státního fondu kinematografie. „Nakolik se nám podaří sehnat finanční prostředky z dotačních titulů, to je otázka. Z fondu kinematografie jsme zatím o finance nikdy nežádali, proto jsme mírní optimisté. Navíc každý odborník i návštěvník musí uznat, že naše kino skutečně modernizaci potřebuje,“ dodala místostarostka Sehnalová.

Druhou stranou mince je nicméně počet návštěvníků kina, který v uplynulých letech stagnoval i „díky“ nevyhovujícím podmínkám. Věříme, že i díky těmto investicím si Kroměřížané do našeho kina opět najdou cestu, nicméně větší aktivitu a nabídku pro veřejnost očekáváme i od nynějšího provozovatele kina.

Celkové investice na modernizaci kina Nadsklepí se budou pohybovat v jednotkách milionů korun. V případě, že by žádnou dotaci město nezískalo, by měla být radnice podle Olgy Sehnalové schopna najít potřebnou sumu ve svém rozpočtu, byť zřejmě v postupných krocích.

Sdílejte článek

Tisknout článek