Kraj posoudil strategický plán města kladně

| 03.12.2008 |

Kroměříž - Další krok ve schvalování Strategického plánu města Kroměříže má za sebou zdejší radnice. Tento základní dokument, který obecně formuluje dlouhodobé cíle města a bude sloužit jako podklad pro podávání žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu kladně ohodnotil v rámci posuzování vlivu na životní prostředí Krajský úřad Zlínského kraje. Všechny požadavky a podmínky vyplývající z krajského stanoviska město Kroměříž splnilo a doplněný dokument byl předložen ke schválení orgánům města.

Strategický plán města Kroměříže stanovuje hlavní dlouhodobé cíle, které jsou navrhovány pro jednotlivé prioritní oblasti, jako je územní rozvoj, lidské zdroje a trh práce, hospodářský rozvoj, kvalita života, doprava a technická infrastruktura, životní prostředí či řízení a správa města. Závěrečným krokem při tvorbě strategického plánu bude jeho schválení kroměřížskými zastupiteli.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek