Dva odbory kroměřížské radnice budou mít nové vedoucí

| 22.09.2006 |

Kroměříž – Odbor školství, mládeže a sportu a sociální odbor Městského úřadu Kroměříž budou mít nové vedoucí. Stávající vedoucí obou odborů odcházejí do důchodu a na jejich uvolněná místa radnice vyhlásila výběrové řízení. Podle zákona o obcích rada města vedoucí odborů odvolává a jmenuje na základě návrhu tajemníka, což se stalo v úterý 19. září na zasedání kroměřížských radních.
Dosavadní vedoucí sociálního odboru Mgr. Anna Horáčková odchází do důchodu již k 30. září tohoto roku. Do výběrového řízení na její funkci se přihlásili celkem čtyři uchazeči, z nichž výběrová komise doporučila ke jmenování JUDr. Antonína Chalupníka. Stávající vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Ing. Karel Fleischmann odchází do důchodu k  31. prosinci. Ze dvou uchazečů  na jeho post výběrová komise doporučila jmenovat stávajícího zaměstnance odboru Mgr. Jiřího Pánka. „Obě navržená jména radní bez námitek schválili s tím, že Antonín Chalupník začne funkci vedoucího sociálního odboru vykonávat k 1. říjnu tohoto roku a Jiří Pánek funkci vedoucího odboru školství, mládeže a sportu k 1. lednu roku příštího,“ uvedl tajemník Městského úřadu Kroměříž Josef Menčl.
V případě školského odboru také radní po projednání se starostou města Petrem Dvořáčkem a vedoucími zaměstnanci odboru zrušili oddělení organizace školství, mládeže a sportu, jehož vedoucím je právě Jiří Pánek. Činnosti vykonávané v rámci tohoto oddělení však budou i nadále zachovány pod přímým řízením nového vedoucího odboru.

Sdílejte článek

Tisknout článek