Do oprav památek se bude v Kroměříži investovat i v příštím roce

| 04.12.2009 |

Kroměříž – Kroměřížská radnice se bude i v příštím roce ucházet o finanční prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací. Už nyní město vybralo objekty, do jejichž oprav by bylo třeba v příštím roce investovat. Tak jako v uplynulých letech na seznamu figurují městské, církevní i soukromé objekty.

Zastupitelstvo města Kroměříže ve čtvrtek 19. listopadu schválilo návrh Programu regenerace pro rok 2010. Podle něj by se mohl v příštím roce dočkat oprav Generálský dům č. p. 33 na Velkém náměstí, který je v majetku radnice, tři památkově chráněné objekty v majetku fyzických a právnických osob, mezi nimž je například i cenné solárium v areálu tenisového klubu, a také chrám sv. Mořice včetně tří přilehlých budov a kostel sv. Jana Křtitele. „Jde o každoroční stanovení základního požadavku vůči Ministerstvu kultury České republiky tak, aby tento ústřední orgán mohl stanovit objem požadavků za celou republiku a následně i limit pro jednotlivé žadatele,“ vysvětlil vedoucí kroměřížského stavebního úřadu Miloš Prudil. Podle něj bude tento materiál na základě konečného stanovení prostředků z ministerstva upřesněn a teprve podle konkrétní výše příspěvku bude stanoven i rozsah prací. Celkový objem finančních požadavků činí téměř 23 milionů korun, realita však v praxi bývá zpravidla mnohem skromnější, protože stát je schopen žadatelům poskytnout jen omezené množství peněz.

Program regenerace Městské památkové rezervace zahrnuje městské, církevní i soukromé objekty a každý subjekt se na opravách finančně podílí. „Každoročně se snažíme využívat dotace poskytované ministerstvem kultury na opravy v městských památkových rezervacích. Jejich čerpání je však vázáno přísnými pravidly,“ uvedl kroměřížský místostarosta Petr Sedláček.

O výběru jednotlivých objektů rozhoduje zastupitelstvo, které také musí významnou částkou přispět z rozpočtu města. Poměr investic je přitom v rámci programu jasně stanoven podle toho, kdo je vlastníkem památkového objektu. „Je-li jím radnice, musí se na financování oprav podílet nejméně padesáti procenty. Stát může poskytnout maximálně padesát procent, většinou však jeho příspěvek bývá nižší,“ vysvětlil Sedláček. Pokud je majitelem opravované památky soukromá osoba, její minimální podíl činí čtyřicet procent. Stát pak přispívá maximálně padesáti procenty a radnice do oprav musí vložit nejméně deset procent nákladů. „V případě, že je opravovaný objekt v majetku církve, stát může formou dotace poskytnout až 70 procent. Město ze svého rozpočtu dává minimálně 20 procent a alespoň deseti procenty se musí na opravách podílet vlastník. Vzhledem k tomu, že církev zpravidla nemá dostatek prostředků na rekonstrukci svých památek, často přispíváme na úhradu církevního podílu i my,“ dodal místostarosta.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek