Czech POINT je od února i na kroměřížské radnici

| 30.01.2008 |

Kroměříž – Kroměřížská radnice je od začátku února napojena na informační systém Czech POINT. Jde o projekt ministerstva vnitra, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii mezi občanem a státní správou a díky němuž si mohou občané již od 4. února přímo v Kroměříži a na počkání vyřídit některé úřední úkony, na které museli doposud čekat i několik týdnů.

Cílem projektu je vytvořit službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny apod. V současné době Czech POINT poskytuje čtyři druhy výstupů. „Každý, kdo na místě zaplatí příslušný poplatek, může požádat o výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku a o výpis z rejstříku trestů. Díky internetovému propojení máme k dispozici všechna potřebná data a na počkání můžeme žadateli potřebné výpisy vystavit,“ uvedla vedoucí odboru vnitřních věcí kroměřížské radnice Ivana Bukovská. Až dosud přitom museli lidé na výpisy čekat i několik týdnů. „Například žádost o výpis z rejstříku trestů sice občané podávali na radnici, ale formulář jsme museli zasílat k vyřízení do Prahy. Žádosti o výpis z obchodního rejstříku museli občané posílat pro změnu do Brna. Nový systém nám umožní zpracovávat žádosti okamžitě a přímo na radnici,“ vysvětlila Bukovská a dodala, že občané najdou v Kroměříži hned dvě kontaktní místa Czech POINTu. „Jedno jsme umístili do kanceláře pro ověřování listin v přízemí hlavní budovy radnice a ve stejné budově i na matriku v prvním patře, druhým místem je kancelář obecního živnostenského úřadu v radniční budově B na Husově náměstí. Žádosti budeme přijímat od pondělí do pátku v rámci pracovní doby úřadu, nejpozději však půl hodiny před jejím koncem,“ uvedla vedoucí odboru vnitřních věcí.

Další informace k jednotlivým výpisům:  

1. Výpis z Katastru nemovitostí.

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

2. Výpis z Obchodního rejstříku.

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

3. Výpis z Živnostenského rejstříku.

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů.

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Od 1. 1. 2008 zatím není možné na pracovištích Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuju žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.

 

Sdílejte článek

Tisknout článek