Čistota pískovišť v Kroměříži

| 09.04.2004 |

Pískoviště:

Posezení u pískoviště se může stát za určitých okolností příjemně stráveným časem jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Podmínkou však určitě je čistý písek. Největším nebezpečí pro děti představuje mikrobiální znečištění , jehož míra musí odpovídat hygienickým normám a požadavkům, které jsou stanoveny v zákoně o ochraně zdraví .Vyplývá z něj, že provozovatel dětských pískovišť je povinen zajistit takový způsob ochrany či údržby pískovišť, aby nebyly mikrobiálně a parazitálně znečištěny nad hygienické limity, které upravuje vyhláška MZ ČR č. 464/2000 Sb. Při poslední kontrole, kterou prováděla hygienická stanice bylo zjištěno na 20-ti namátkou zvolených pískovištích v Kroměříži, že žádné z nich neodpovídá zmíněným limitům, a dá se usuzovat, že situace v ostatních pískovištích bude analogická.

V současnosti je péče o čistotu pískovišť zajišťována převážně každoroční výměnou písku ve všech používaných pískovištích, což v Kroměříži a přiléhajících obcích představuje 127 pískovišť, přičemž náklady na výměnu písku v jednom pískovišti se pohybují kolem 2200,-Kč.

V současnosti jsou prováděny výměny písku za 200 000,-Kč za rok, ale ani vyšší částka ztěží může zajistit požadovanou úroveň čistoty pískovišť, neboť stačí pár neukázněných majitelů domácích miláčků a pískoviště jsou velmi brzy po výměně opět zdrojem nebezpečí pro děti. Navíc v průběhu roku jsou pískoviště kromě psů a koček pod náporem různých vandalský projevů a nezřídka se v pískovištích kromě odpadků, střepů apod.objevují i injekční stříkačky.

 

V blízké době by měla vstoupit v platnost nová vyhláška u které se dá očekávat ještě další zpřísnění požadavků na čistotu pískovišť, vzhledem k vstupu do EU a proto by radnice ráda zlepšila současnou situaci. Záměrem je omezit počet pískovišť, s důrazem na to, aby byly vytipována opravdu využívaná pískoviště a u nich byla ochrana vylepšena umístěním sítě. Podmínkou však je alespoň částečná možnost dohledu, nejlépe rodičů, jejichž děti si zde hrají, na to, aby bylo pískoviště síti zakrýváno. Počáteční investice si vyžádá nejen síť, ale i úpravu bočních stěn pískoviště včetně doplnění dřevěných prvků. Proto se správce veřejných hřišť obrací na rodiče, kteří mají zájem o zlepšení stavu pískoviště u jejich domu, aby se ozvali na tel 573 321 164. Předběžná domluva by pomohla snáze vytipovat ta pískoviště, na kterých by byla tato úprava žádoucí.

<center></center>

Sdílejte článek

Tisknout článek