Chcete se ucházet o evropské peníze? Měli byste být v integrovaném plánu

| 21.10.2008 |

Kroměříž - Integrovaný plán rozvoje města - tak se jmenuje dokument, jehož název možná sám o sobě mnoho neřekne, nicméně který může ovlivnit váš úspěch při podávání žádostí o peníze z evropských fondů. Jedná se o strategický dokument města Kroměříže umožňující rekonstruovat veřejná prostranství a bytové domy na vybraných sídlištích. Jeho důležitou součástí je i takzvaný Indikativní seznam souvisejících projektů, což jsou aktivity, které by se měly do roku 2015 realizovat v dané oblasti s podporou strukturálních fondů. A právě v tom spočívá význam tohoto materiálu pro širokou veřejnost. Máte-li v nejbližších letech v úmyslu ucházet se se svými projekty o evropské peníze, měli byste být v tomto seznamu uvedeni, čímž můžete nasbírat cenné body při následném hodnocení svých projektů.

„Samotný Integrovaný plán rozvoje města může do Kroměříže přinést finanční prostředky na regeneraci veřejných prostranství a bytových domů. Indikativní seznam naopak zahrnuje doplňující aktivity z mnoha jiných oblastí, jako je například vzdělávání, sociální integrace, volnočasové aktivity apod. Zatímco cílem Integrovaného plánu rozvoje města je regenerace prostranství, smyslem indikativního seznamu je propojení kvality prostředí s kvalitou života v něm," vysvětlila ředitelka Kroměřížské rozvojové kanceláře (KROK) Jana Pošvancová. Podle ní mohou být v tomto důležitém seznamu uvedeny nejen neziskové či příspěvkové organizace, ale i soukromé firmy a vůbec každý, kdo se hodlá ucházet o evropské peníze. „Projekty zařazené do seznamu budou mít v rámci hodnocení svých žádostí o dotaci šanci na bodové zvýhodnění a jednotlivé operační programy jsou povinny to zohlednit," uvedla Pošvancová s tím, že tento fakt může sehrát při konečném přidělování financí významnou roli.

Protože město Integrovaný plán rozvoje právě připravuje, mají zájemci o evropské peníze nejvyšší čas kontaktovat kroměřížskou radnici. „Do konce prosince musíme veškeré podklady schválené zastupitelstvem odeslat na ministerstvo pro místní rozvoj. Zájemci o uvedení v indikativním seznamu by se s námi tedy měli spojit co nejdříve, nejpozději do poloviny listopadu," upozornila Pošvancová. Obrátit se mohou buď přímo na ni (tel. 573 321 287, jana.posvancova@mesto-kromeriz.cz), nebo na projektovou manažerku Ivetu Staňkovou, tel. 573 321 285, iveta.stankova@mesto-kromeriz.cz).

 

Sdílejte článek

Tisknout článek