Brožura lidem přináší informace o odpadovém hospodaření města

| 05.02.2008 |

Kroměříž – Důležité informace týkající se městského odpadového hospodářství najdou obyvatelé Kroměříže v brožuře, kterou každoročně vydává zdejší radnice a zdarma ji distribuuje do všech domácností ve městě. Ročenka o odpadech obsahuje kompletní informace o systému sběru, separace a likvidace odpadu v Kroměříži včetně údajů o poplatcích, důležitých termínech mimořádných svozů či harmonogramů přistavování kontejnerů na objemný odpad.

Zřejmě nejpodstatnější informací pro obyvatele města je údaj o výši poplatku za odpady, který tak jako v uplynulých letech činí 492 korun. „Odpadové hospodářství je nejprogresivnější výdajovou v městském rozpočtu. Naše náklady na odpadové hospodářství přesahují 30 milionů korun," poznamenal starosta města Miloš Malý. „Máme necelých 30 tisíc obyvatel, z nichž někteří, například studenti či důchodci, jsou cenově zvýhodněni. Na poplatcích vybereme řádově 13 milionů, což je jen malá částka z třiceti milionů celkových nákladů," doplnil místostarosta Petr Sedláček.

I přes značné výdaje z vlastního rozpočtu však i nadále zůstává prioritou města maximální snaha vytřídit využitelné složky odpadu a reagovat tak na pokračující obrovský nárůst jeho množství. „Pro rok 2008 dochází pouze k několika drobným změnám, které se týkají zejména provozu Sběrného dvora na sídlišti Zachar. Občané města zde mají celoročně možnost odložit svůj objemný odpad, bohužel v uplynulých letech jsme byli svědky značného nárůstu množství tohoto odpadu, přičemž se často dalo pochybovat o tom, zda se jedná skutečně o odpad z domácností, či o odpad z podnikatelské činnosti. Proto dochází v letošním roce k omezení množství stavebního odpadu, které bude možno odevzdat bezplatně," vysvětlila místostarostka Olga Sehnalová. Podle ní však toto opatření dostupnost služby pro poctivé občany určitě neomezení.

V ročence Kroměřížané opět naleznou stručný popis nabízených služeb, časové harmonogramy mobilních kontejnerů na objemný odpad, vše potřebné o provozu sběrného dvoru, likvidaci automobilových vraků a řadu dalších užitečných informací. Samozřejmě nechybí ani kontakty na všechny instituce, které se v Kroměříži problematice odpadového hospodářství věnují, či odpovědi na často kladené dotazy občanů i podnikatelů.

ROČENKU O ODPADECH 2008 NAJDETE V PDF VERZI ZDE

 

Sdílejte článek

Tisknout článek