Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Barbořinu!

| 26.04.2016 |

Zdravé město

Smyslem této celosvětové dobrovolnické úklidové aktivity je poukázat na důležitost ochrany životního prostředí a aktivizovat občany, aby přispěli ke zlepšení v oblasti čistoty veřejných prostranství.

Jedná se nejen o podporu čistoty veřejných ploch, ale také výchovu ke společenské odpovědnosti a vytvoření prostoru pro mezigenerační setkávání. Cílem je pak uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek v obci.

Do této aktivity se každoročně zapojuje také kroměřížská organizace Barbořice ve spolupráci místními obyvateli a za podpory Zdravého města Kroměříž.

Akce se konala v sobotu 16. 4. a jejím cílem bylo zvelebit lesopark na Barbořině. Jelikož akci předcházel průřez dřevin, který vzešel právě z iniciativy místních obyvatel, práce bylo opravdu hodně. Do akce se zapojilo téměř 50 dobrovolníků z různých věkových kategorií, kterým prostředí, ve kterém žijí, není lhostejné.

Společnými silami vytahali veškeré ořezané větve a sesbírali veškeré odpadky, které jim přišly pod ruku. Tím přispěli k lepší průchodnosti lesíka.

Dobrovolnický sběr trval necelé dvě hodiny a jeho výsledkem bylo 60 kg sesbíraných odpadků a odtahání ořezaných dřevin z lesíka.

Závěrem akce bylo pro účastníky připraveno drobné občerstvení ve formě buřtů a kabanosu z domácí udírny jako malé poděkování. Velmi povedené akci přispělo také krásné počasí, které účastníkům přálo.

„Velmi si ceníme účasti všech dobrovolníků, především těch nejmenších, kteří se do úklidu pustili s velkým nadšením. Oceňujeme také dobrovolnické zapojení sociální rehabilitace Zahrada a pomoc s občerstvím od pana Karla“ řekla předsedkyně Spolku Barbořice Veronika Habrová.

Tyto dobrovolnické úklidové akce se setkávají s úspěchem a stávají se v Kroměříži tradicí. Jsou organizovány především na jaře, kdy se příroda probouzí a na podzim, kdy se chystá k zimnímu spánku. Během akce se každá ruka počítá a rozhodně není zbytečná.

S podobnými úklidovými akcemi, do kterých se může veřejnost zapojit, lze počítat i do budoucna.

O dalších aktivitách bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek Zdravého města Kroměříž a Spolku Barbořice.

Další fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek