Nový zdravotní plán určí priority města

| 16.08.2016 | Mgr. Jaroslava Sílešová

Zdravé město

Zdravé město Kroměříž se připravuje na pořízení vlastního zdravotního plánu. Po radě města na svém červnovém zasedání tento záměr schválilo také městské zastupitelstvo. Kroměříž bude teprve jedenáctým městem v České republice, které bude mít svůj vlastní zdravotní plán.

Hlavním podkladem dokumentu bude podrobná Analýza zdravotního stavu obyvatelstva města, jejíž výsledky budou vydány formou informační brožury a budou dostupné odborné i širší veřejnosti ještě do konce letošního roku. Očekává se, že zdravotní plán jako součást strategické dokumentace města bude hotov během prvního pololetí roku 2017. Zjednodušeně řečeno jde o dokument odpovídající na otázku, na jaké oblasti by se město mělo zaměřit tak, aby co nejefektivněji podpořilo zdraví svých obyvatel.

„Lidské zdraví ovlivňuje mnoho faktorů a jen na některé z nich může mít město vliv. Město ovšem do značné míry vytváří podmínky a možnosti pro zdravý život svých občanů, ať už je to formou budování zdravých veřejných prostor nebo podporou různých preventivních programů, péčí o čistotu ovzduší a tak dále. Právě definování toho, co je na základě analýzy ukazatelů zdravotního stavu důležité právě pro Kroměříž, je podstatou Zdravotního plánu,“ sdělila Kateřina Janovská z Národní sítě podpory zdraví, z.s., která analýzu v současné době připravuje.

Na analýzu poté naváže činnost pracovní skupiny, která vyhodnotí slabé stránky a zdravotní rizika pro obyvatele města, prodiskutuje obsah dokumentu a navrhne prioritní cíle.

„Vyhotovením dokumentu však celý proces nekončí, ale začíná. Pracovníci městského úřadu i odborná veřejnost budou následně své aktivity moci cílit efektivněji a se zaměřením na největší rizika,“ vysvětlil místostarosta Pavel Motyčka, který má oblast zdravotnictví na starosti.

Přípravu a realizaci zdravotních plánů ve městech a krajích podporuje Národní síť zdravých měst, jejímž je Kroměříž členem již od 90. let. Koordinaci celého procesu v Kroměříži zajišťuje kancelář Zdravého města.

Připravil: Mgr. Viliam Staněk

Sdílejte článek

Tisknout článek