Kroměřížané by uvítali most i rozhlednu, ale myslí i na seniory či zeleň

| 31.03.2017 | Šárka Kučerová

Zdravé město Místní agenda 21 Tiskové zprávy

Občanské fórum s názvem 10 problémů města si vzalo za cíl zjistit, pojmenovat a následně řešit problémy, které nejvíce pálí obyvatele Kroměříže a místních částí. Pořadatelem akce, která se uskutečnila ve středu 29. března v divadelním sále Klubu Starý pivovar, bylo Zdravé město a MA21.

Možnost diskutovat nad sedmi oblastmi zahrnujícími širokou škálu aspektů běžného života ve městě – životní prostředí, dopravu, školství, kulturu, sociální oblast a další - využilo na sedm desítek občanů včetně představitelů města v čele se starostou Jaroslavem Němcem a místostarosty Pavlem Motyčkou a Markem Šindlerem a zástupců městského úřadu. Cílem setkání bylo získat od občanů náměty k dalšímu rozvoji města a sestavit žebříček priorit.
„Účastníci fóra vydefinovali ve skupinách řadu problémů, z nichž za každou tematickou oblast byly vybrány dva nejpalčivější, o kterých se následně hlasovalo. Formulované problémy z fóra budou ověřeny anketou,“ popsala formu a průběh jednání zástupkyně Zdravého města Dagmar Velísková a doplnila podrobnosti o připravované anketě. „O jednotlivých problémech a návrzích budou moci obyvatelé Kroměříže a přilehlých obcí hlasovat od pondělí 10. dubna na internetových stránkách města.“ Takto ověřené problémy budou podkladem pro jednání a rozhodování rady a zastupitelstva města, jak s výstupy z fóra dále pracovat.
Během zhruba dvouhodinového jednání bylo zformulováno deset nejpalčivějších problémů, které Kroměřížany trápí. Toto je jejich abecední přehled:
- druhý silniční most přes Moravu
- nedostatečná hrdost občanů na Kroměříž
- nedostatečná kapacita lůžek v domovech pro seniory
- oprava komunikace (Těšnovice, Trávnické zahrádky)
- revitalizace města na levém břehu Moravy
- schází přírodní koupaliště
- vybudování mezigeneračního komunitního centra
- vybudovat rozhlednu na Barbořině
- výsadba dřevin v ulici Kojetínská
- zprůjezdnění průtahu města pro cyklistyDalší fotografie


Sdílejte článek

Tisknout článek