Zastupitelstvo a rada

Pozvánka na V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 16.03.2015 |

Zastupitelstvo a rada

  Město Kroměříž P O Z V Á N K A na V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které se bude konat ve středu 25. března 2015   v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž. Program: 1. Zahájení 2. Majetkové záležitosti města Kroměříže 3. Finanční záležitosti města Kroměříže 4. Různé  5. [...]