Upřesněný návrh programu XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 17.03.2017 | Anna Snídalová

Upřesněný návrh programu XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 23. března 2017 v 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kroměříž

Program:

1. Zahájení

2. Majetkové záležitosti města Kroměříže

2/1 Minimální ceny za prodej pozemků v majetku města Kroměříže
2/2 Nabídka Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o. Kroměříž
2/3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1104/43 v k. ú. Kroměříž
2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2701/9 a 3188/10 v k. ú. Kroměříž
2/5 Prodej id. 1/12 pozemku parc. č. 2209 v k. ú.  Bulhary
2/6 Prodej části pozemku parc. č. 3656/2 v k. ú. Kroměříž
2/7 Nabytí části pozemku parc. č. 107/2 v k. ú. Těšnovice z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Těšnovice, z. s. 
2/8 Nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM
2/9 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR - ÚZSVM a městem Kroměříž (kaplička Štěchovice)
2/10 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mezi ČR – ÚZSVM a městem Kroměříž (parc. č. 1641/7 v k. ú. Kroměříž)
2/11 Plánovací smlouva mezi Denisou Baďurovou, Simonou a Petrem Židlíkovými, Lumírem Topičem a Cargo Freight, s. r. o. a městem Kroměříž
2/12 Pojmenování nových ulic

3. Finanční záležitosti města Kroměříže

3/1 Rozdělení dotací – I. výzva 2017
3/2 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
3/3 Dotace 2017 z MPSV pro Sociální služby města Kroměříže
3/4 Program regenerace Městské památkové rezervace  pro rok 2017
3/5 Schválení odměny Mgr. Radku Vondráčkovi – neuvolněnému členu ZMK 
3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

4. Různé

4/1 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 1/2017
4/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 2/2017
4/3 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 3/2017
4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2017
4/5 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 5/2017
4/6 Delegování zástupce města Kroměříže na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 
4/7 Návrh na ocenění Mgr. Jarmily Brožíkové
4/8 Návrh na ocenění paní Jiřiny Mrázové a pana Jiřího Lisého 
4/9 Zpráva o bezpečnostní situace městě Kroměříži za rok 2016 a statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2016 

5. Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže 

6. Interpelace

7. Změna ve volených orgánech města Kroměříže 

8. Závěr

         Mgr. Jaroslav Němec
        starosta města Kroměříže

Sdílejte článek

Tisknout článek